Dagen etter at Tyskland, Nederland og Luxembourg fikk sine utsikter nedgradert, lider EUs krisefond nå samme skjebne. Fondet nedgraderes fra stabilt til negativt.

Moody's sier at beslutningen er en naturlig følge av endrede utsikter for Tyskland, Nederland og Luxembourg som en konsekvens av gjeldskrisen i eurosonen. Fondet beholder likevel sin AAA-vurdering.

Den risikoen som ville berøre EFSFs kredittverdighet negativt, ville være om EU-landene som deltar i fondet, fikk sin kredittverdighet nedgradert, heter det i begrunnelsen til Moody's.

Byrået sier at Tyskland, Nederland og Luxembourg vil måtte bære en stor del av byrden om gjeldskrisen i eurosonen utvikler seg til en enda dypere krise, spesielt om Hellas må forlate eurosonen.