Samtlige streikende skal være tilbake på jobb fra arbeidstidens begynnelse onsdag 5. juni, melder KS.

Det betyr at sykepleiere, hjelpepleiere, fysio— og ergoterapeuter, lærere og barnehageansatte kommer tilbake på jobb onsdag morgen.

Oppgjøret har en total ramme på 4,07 prosent, det samme som i oppgjøret i staten.— Dette er helt klart i ytterkanten av hva kommunesektoren kan bære, uten at det i for stor grad går på bekostning av de oppgavene kommuner og fylkeskommuner skal løse for innbyggerne. Nå er vi imidlertid først og fremst glad for at konflikten er over, og at innbyggerne igjen skal få de tjenestene de har krav på, sier adm. dir. i KS, Sigrun Vågeng i en pressemelding.

De viktigste avtalepunktene er:

  • Et generelt tillegg til alle på minst 12000 kronereller 2,7 prosent
  • Minstelønnssatsene heves
  • Lørdags- og søndagstillegget heves til 50 kronerper time
  • En lokal pott på 1,2 prosent med føring påkompetanse og lokal lønnspolitikk
  • Bestemmelser som skal sikre kriterier for lokalelønnstillegg
  • Partene kom fram til et resultat som sikrer rettigheter forinnleide vikarer

tilsvarende det som ble avtalt i staten.

- Lønte seg

YS Kommune konkluderer med at streiken lønte seg.

— Streiken har gitt et løft for fagarbeiderne i kommunene med et tillegg på inntil 18.800 kroner. Dermed blir det mer attraktivt for ufaglærte kommuneansatte å ta fagbrev. De er den viktigste rekrutteringskilden for fremtidige fagarbeidere i kommunene, sier forhandlingsleder Gunn Olander i YS Kommune.

Også Unio sier streiken har gitt resultater.

— Vi har fått gjennomslag for vårt viktigste krav om at utdanning skal lønnes bedre, sier forhandlingsleder i Unio, Mimi Bjerkestrand.

I gjennomsnitt vil Unios medlemsgrupper etter dette sentrale oppgjøret få en lønnsvekst på om lag 20 000 kroner. I tillegg skal det forhandles lokalt om lokale lønnstillegg.

— KS har vist vilje til å gå et skritt i riktig retning for Unios viktigste krav om at utdanning skal lønnes bedre. Det er vi fornøyd med, sier Bjerkestrand.

Mer lønn

Den tredje forhandlingsparten, LO Kommune, sier seg også fornøyd.

— Særlig kan vi være fornøyd med de økonomiske tilleggene, sier Jan Davidsen, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning til NTB.

Han sier frontfaget har blitt lagt til grunn for oppgjøret.

For lektorene øker lønnen med 6 - 8 prosent.

— Akademikerne oppnådde et godt økonomisk resultat for vårelektorer i skoleverket. Dette, i kombinasjon med frie lokale forhandlinger utenramme for våre øvrige medlemmer, gjør at vi har akseptert meklings-skissen iKS-området, sier forhandlingsleder Ole Jakob Knudsen i en pressemelding.

Minstelønnenfor lektorer med tilleggsutdanning (0 års ansiennitet) vil øke med 31.600,-,mens den øker med 28.100,- for de med full ansiennitet (16 år).

Glad streiken er over

Streikelederfor Unio kommune i Bergen, Grete Ingebrigtsen, er godt fornøyd resultatet avmeklingen.

-Det aller viktigste for oss i forhandlingane har vært at de med lang utdanningskal få gode tillegg. Et tillegg på i snitt 20.000 kroner er noe vi er veldiggodt fornøyde med, sier hun.

Hunsier likevel at det har vært en krevende streik.

-Det har blitt skapt et inntrykk av at det er veldig lite vi streiker for. Detkan være riktig om man bare ser på rammen for oppgjøret. Men for oss har detviktigste vært innretningen på oppgjøret. Å ta utdanning skal være lønnsomt,sier Ingebrigtsen.

På jobb igjen

Hunsier Unio-medlemmene vil gå på jobb som vanlig onsdag.

-Noen skoler kan fortsatt være stengt siden renholdsarbeiderne også har vært istreik, men dette er noe som kommunen må svare for, sier Ingebrigtsen.

Fylkeslederi Fagforbundet i Hordaland, Roger Haga Heimli, er også fornøyd med oppgjøret.

-Det er en vesentlig forbedring av kronetillegget og totalrammen sammenlignetmed da vi gikk ut i streik. Vi har fått til en god forbedring for alleyrkesgrupper, og er spesielt fornøyd med økning i helgetillegget. Detteoppgjøret har vist at det nytter å streike, sier fylkeslederen.

Innledet frivillig mekling

Tirsdag formiddag innledet partene frivillig mekling i to timer. Ved 13-tiden gikk de hver til sitt for å konferere med sine utvalg. Klokken 14.30 fortsatte samtalene med mekleren.

Det var forhandlingsutvalgene i LO Kommune, Unio og YS Kommune og Akademikerne som stilte til frivillig mekling med motparten KS hos Riksmekleren.

– Nå går partene hver til sitt for å se på innholdet i forslaget. Jeg har ikke gitt dem noen tidsfrist, de skal få se på dette i ro og fred, sa Wallevik etter klokken 17.

Lik statlig løsning

Ifølge Aftenposten.no er skissen veldig lik den statlige løsningen, som Unio fortsatt streiker mot. Som i staten blir det et generelt tilbud på 12 000 kroner ti alle. Ingen får et mindre tillegg enn 2,7 prosent. Det betyr at de høyest lønte får mer enn de 12 000, mens de lavest lønte får et prosentvis større tillegg.

Videre skal det være satt av 1,2 prosent til lokale forhandlinger.

Kilder i flere leire sier at håpet er at alle skal kunne godta skissen. «Den gjør litt vondt for alle», som en sier til Aftenposten.

Åpner så raskt som mulig

I Bergen kommune er 81 av 89 grunnskoler berørt av streiken.

Administrasjonssjef Torstein Johannessen i Byrådsavdeling for barnehage og skole har tidligere sagt til bt.no at målet er å åpne skolene igjen så snart som mulig når streiken er over.

— Grunnlaget for at det ble stengt mange steder, var uhygieniske forhold. Om vi rekker å få rengjort alle steder like godt før åpning, blir en utfordring for de lokale ledere å se til. Men vi ønsker å åpne og få normal drift så raskt som mulig, sa Johannessen før helgen.

35.000 kommunalt ansatte går nå tilbake på jobb igjen fra onsdag morgen. I Oslo kommune og for Unio Stat fortsetter streiken. Det samme gjelder vekterstreiken.