Tallene kommer fra Finansdepartementet og Finanstilsynet, skriver Adresseavisen.

Av de 98 milliardene utgjør den obligatoriske dokumentavgiften 55,4 milliarder kroner.

Eiendomsmeglerne har mellom 2002 og 2012 tjent 43,2 milliarder kroner på å selge boliger.