Gang på gang de siste ukene har kommunistpartiets politbyrå etter formelle møter utelatt henvisningen til Mao, Marx og Lenin, de tre dominerende storhetene i klassisk kommunistisk teori.

«Mao Zedongs tenkning» er borte, det som var et mantra for enhver fraksjon som har søkt makten i det kinesiske partiet. Også henvisninger til «marxismen-leninismen» er fjernet.

Det er skjedd etter de to siste møtene i politbyrået, som begge hadde den forestående partikongressen på programmet. Det gjentok seg også i kommunikeet, som det kalles, fra plenumsmøtet i sentralkomiteen i partiet fra torsdag til søndag i forrige uke. Det var det siste møtet i en samlet partiledelse foran kongressen som begynner torsdag.

Dengs teori

Slike kommunikeer har siden Folkerepublikkens opprettelse i 1949 tradisjonelt inneholdt de stadig gjentatte og trettende formuleringer om at partiet og ledelsen er «veiledet av marxismen-leninismen-Mao Zedongs tenkning». Men ikke nå lenger.

I stedet står det nå at kommunistpartiet har vært «veiledet av Deng Xiaopings teori og den viktige tenkningen om Tre Representerer og Det vitenskapelige synet på utvikling», som det heter i uttalelsen fra plenumsmøtet, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Det tåkeaktige uttrykket Tre Representerer er en teori utarbeidet av forrige partileder Jiang Zemin. Det ble tatt med som en del av det kinesiske partiets grunnlag fra begynnelsen av 2000-tallet.

Nyrike inn

Mens klassisk, kommunistiske teori gikk ut på at kommunistpartiet var «arbeiderklassens» selvoppnevnte fortropp, skal partiet ifølge Jiang representere «de avanserte produktivkreftene, den avanserte kulturen og det store flertallet av folket».

I praksis har hans teori først og fremst åpnet for at folk fra Kinas nye superrike og velstående grupper kan trekkes inn i partiarbeidet og partiets ledelse.

Uttrykket «Det vitenskapelige synet på utvikling» er lansert av lederen de siste ti årene, Hu Jintao. Det er uvisst om det vil bli beholdt når han er borte fra makten.

Skepsis

Det uomtvistelige faktum at henvisningene til Mao, Marx og Lenin er borte fra partiledelsens uttalelser, er en sterk indikasjon på at de også kan bli fjernet på den kommende partikongressen.

Men ikke alle mener det vil skje.

— Det er ikke mulig, sa Wang Zhengxu, seniorforsker ved Universitetet i Nottingham i Storbritannia, i en kommentar til nyhetsbyrået Reuters for et par uker siden.

Og kommentatoren Mu Chunshan skriver i The Diplomat at å fjerne henvisningen til Mao Zedong på nåværende tidspunkt vil skape betydelig forvirring i befolkningen og ikke minst i de væpnede styrker, der studier av Mao inntil nylig var en sentral aktivitet.

Mao blir fortsatt sett på som den som formulerte Folkets Frigjøringshærs politiske legitimitet med utsagnet om at «politisk makt vokser ut av geværmunningen».

Ikke reform

Mu Chunshan understreker at fjerning av henvisninger til Mao i hvert fall ikke må tolkes som et varsel om demokratiske reformer i Kina.

— I årtier han Kinas kommunistparti (KKP) stått i spissen for historiske forandringer i Kina, samtidig som det har rost Mao Zedongs tenkning på hver eneste partikongress. Referanser til Mao Zedongs tenkning er med andre ord fullstendig irrelevant for spørsmålet om reform, skriver han.

Dessuten har vestlige journalister kommet med samme spådom før, senest foran nasjonaldagen i 2009, uten at noe skjedde.

— KKP, som er bekymret for den sosiale stabiliteten og vil unngå sosial uro, vil nesten sikkert fortsette tradisjonen, mener Mu. (©NTB)