Renten blir trolig langt under normalen hele neste år. En norsk husholdning med 2 millioner kroner i gjeld sparer bortimot 40 000 kroner i året på eurokrisen.

Alle signaler og spådommer tyder på at Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent på rentemøtet i dag. Det er en rente som passer for økonomier i krise.

Kontrast: Mandag kom meldingen om enda et stort oljefunn i Nordsjøen. Det betyr flere oppdrag for den overopphetede oljeindustrien, ekstra milliarder i Oljefondet og mer penger å bruke på statsbudsjettet.

Hjulene i Norge kommer til å gå enda fortere rundt, og det blir mer oljepenger til å smøre norsk økonomi til evig tid. Norges Bank spår høy temperatur: Økonomien vil sprenge kapasitetsgrensen både i år, neste år og 2014. Det taler for mye høyere rente fra Norges Bank.

Likevel kan den sterke norske økonomien få «kriserente» en god stund.- Vi tror styringsrenten blir uendret helt frem til slutten av neste år. Svake vekstutsikter i utlandet, uro rundt eurokrisen, sterk krone og lav prisvekst taler for at renten blir lav lenge, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

- Men Norge går jo så det suser?

- Vi venter at veksten i norsk økonomi vil dempes, samtidig som det økonomiske bildet internasjonalt er svakt. Det begrenser behovet for å øke renten i Norge, sier han.

Lav prisvekst

Dårlige tider og rekordlave renter i utlandet tvinger sentralbanksjef Øystein Olsen til å holde renten lav.

Kontrasten mellom hjemme og ute kommer til uttrykk i en stadig billigere import. Dårlige tider sørger for billige varer inn til grensen. Stor tiltro til norsk økonomi styrker kronekursen, og sørger for at varen blir enda billigere på veien ut i butikkhyllene.

Den underliggende prisveksten var på skarve 1,3 prosent i juli, regnet fra juli i fjor. Den har vært under 2 prosent hver måned siden februar 2010.

Med oppdraget fra Finansdepartementet i hånden kan Olsen derfor si at han holder renten lav for å få prisveksten opp mot målet på 2,5 prosent. Faren for at det koker over i økonomien og boligmarkedet kan han skyve i bakgrunnen i tekst og tale.

Spådommene

Nyhetsbyrået Reuters spurte i forrige uke 12 prognosemakere om renten frem til neste sommer. Svarene viser:

  • Ni av dem tror styringsrenten er uendret ut 2012. Én tror den er lavere.
  • Fem tror den er 2 prosent i juni neste år, tre tror den er 1,75 prosent og to tror den er uendret på 1,5 prosent. Én tror den er satt ned til 1 prosent neste sommer
  • Norges Bank selv spår at styringsrenten er 1,75 prosent neste sommer, og 2 prosent ved utgangen av neste år.

Sparer på eurokrise

Selv om situasjonen i norsk økonomi er normal og vel så det, er det langt opp til det Norges Bank kaller «det normale nivået på styringsrenten». Det ligger rundt 4 prosent noen år frem i tid, skriver banken i sin siste pengepolitiske rapport. Ved normalrenten Olsen drømmer om er prisveksten og prisutsiktene rundt målet på 2,5 prosent og temperaturen i økonomien er passe.

I sine egne prognoser spår banken at avstanden til normal rente blir 2,25-2,5 prosentenheter i år og neste år. Hvis en legger til grunn at avstanden er den samme ute i bankene, betyr dette at en norsk husholdning med 2 millioner kroner i gjeld sparer 32 000-36 000 kroner i renteutgifter regnet etter skatt på «kriserente» i Norge.

Spår høyere

Sjeføkonom Stein Bruun i den norske avdelingen av svenske banken SEB tror renten blir høyere enn DNB Markets spår. Bruun tror på tre renteøkninger frem til utgangen av neste år, slik at styringsrenten da er 2,25 prosent.

- Rentesettingen må bidra til å dempe husholdningenes gjeldsvekst og andre ubalanser i norsk økonomi. Utsiktene for norsk økonomi er så gode sammenlignet med utlandets at det uansett ikke nytter å kjempe mot en sterkere krone, sier han.

Men når Norges Bank spår «normal» ledighet på 3 prosent, en reallønnsvekst på 2,5 prosent og rundt 40 000 nye jobber neste år, er også en styringsrente på 2,25 prosent langt under «normalen».