• I HEISEN: Kåre Lien er på heistur med en rekke helsearbeidere. Fire av dem er studenter på ulike helsefagutdanninger som har deltatt i tverrfaglig praksis på sykehjem. Bak fra venstre: Madeleine Amsrud (vernepleie), Sigrid Mæland Moe (ergo­terapi), Emma Satrell (medisin), Mahelet Solomon (farmasi), sykehjemslege Oxana Ezau og sykepleier Marian Skjellanger. FOTO: Leif Gullstein

Nybrottsarbeid på tvers av helsefag

Studenter fra 13 helsefagutdanninger i Bergen blir sendt ut på sykehjem for å lære av og om hverandres fag. -  Tverrfaglig vinn-vinn, sier prosjektansvarlig.