Han mener kommunen må ta ansvaret for at grunnen på eiendommen hans er vasket ut.

— Det har vært en forferdelig tid siden februar i fjor. Det er hardt å snakke om det, sier Aage Thomsen til bt.no.

- Forferdelige smell

Han sitter ved stuebordet i huset sitt. Høsten 2005 måtte han evakuere huset i forbindelse med dødsraset på Hatlestad terrasse, som skjedde like ved.

Nå har han igjen opplevd rasfrykten.

Den tunge historien begynte rundt juletider 2010.

— Vi begynte å høre noen forferdelige smell i huset. Så en dag kom min samboer hjem og tråkket rett gjennom belegningssteinene på utsiden. Steinene bare forsvant ned i bakken, sier Thomsen.

— Jeg fylte i to kubikk med pukk, men det også bare forsvant.

Det viste seg å være et stort, gapende hull under de forsvunne steinene. Etter hvert løsnet flere steiner og forsvant ned i dypet. Og smellene i huset fortsatte.

Sov i stuen

— Frem til vi fikk en entreprenør til å komme for å se på skadene, var vi redde. Vi sov i stuen i en uke eller to, og ville ikke ha folk på besøk. Vi vurderte til og med å flytte ut for en periode. Det var en forferdelig belastning. Vi lurte på om hele huset holdt på å skli ut, sier Thomsen.

Ved nærmere undersøkelser viste det seg å være lekkasje i et rør som førte inn i blindkjelleren under Thomsens hus. Dette røret var koblet til en kum på veien foran huset, en vei kommunen skal ha overtatt ansvaret for i 1970.

— Lekkasjen i dette røret har ført til at grunnen på eiendommen min er vasket ut, mener Thomsen.

— For meg er det åpenbart at kommunen har ansvar for rør som er knyttet til en kommunal kum på en kommunal vei.

700.000,- av egen lomme

I året etter at Thomsen oppdaget skadene, har hverdagen i stor grad dreid seg om utbedringer og sikring av huset. Blant annet har Thomsen skiftet ut masse både foran og bak huset, koblet seg på overvannsrøret fra veien og ledet vannet gjennom blindkjelleren og ut på andre siden av huset.

På baksiden av huset har han også gjentatte ganger måtte jekke opp terrassen, fordi den siger. Også disse skadene i grunnen mener Thomsen skyldes brudd i en kommunal overvannsledning.

Thomsen får støtte i sitt syn på skadeårsakene i en vurdering fra konsulentselskapet Sweco, som han selv har hyret inn.Underveis har Thomsen lagt ned utallige timer på å prøve å få Bergen kommune til å ta ansvar for skadene — og erstatte de mange og store utleggene han har hatt. Han har totalt sendt over 200 mailer i saken, blant annet til byrådsleders avdeling i Bergen.

— Jeg har refinansiert huset og tatt opp lån for å betale alt. Til nå har jeg brukt cirka 700.000 kroner av egen lomme. Sluttregningen kan fort bli rundt millionen, sier Thomsen.

- Fysisk og psykisk dårlig

Thomsen mener kommunen ikke har kommet ham i møte i det hele tatt.

— Jeg har blitt kastet fra etat til etat, uten å få tilbakemeldinger eller klare svar. Jeg blir rett og slett fysisk og psykisk dårlig av hele greiene. Kommunen sier at der er mitt ansvar å se til at dreneringen på eiendommen er tilfredsstillende. Men røret jeg mener har forårsaket skadene, kommer fra en vei som kommunen har ansvaret for.

- Ille

Thomsen har satt advokat Jakob Chr. Christensen på saken. Neste uke vil Christensen ta ut søksmål mot Bergen kommune, med krav om at kommunen tar ansvar for skadene og erstatter Thomsens kostnader.

— Med det tragiske dødsraset på Hatlestad som bakteppe, hadde jeg virkelig trodd at kommunen ville være mer imøtekommende overfor Thomsen i denne saken, sier Christensen.

— Vi har invitert kommunen til dialog mange ganger, og prøvd å få til en minnelig løsning, men møter ingen forståelse. Det er ille at vi må gå til søksmål for overhodet å få en dialog, sier Christensen.

Han sier det har vært en kjempebelastning for klienten å kjempe mot kommunen.

— Det er et stort system med store ressurser der ansvaret blir pulverisert, mener advokaten.

Nekter ansvar

Bergen kommune står fast på at de ikke har ansvar for skadene på Thomsens eiendom.

— Hvis han vil gå til søksmål, er det hans vurdering. Jeg har for så vidt ikke så mange kommentarer til det. Vi har vurdert saken og kommet frem til vår konklusjon, som vi også har meddelt hans advokat, sier Ove Foldnes, direktør for samferdsel i Bergen kommune.

I et brev kommunen skrev til Thomsens advokat for en måned siden, oppsummerer kommunen sitt syn.

Kommunen anfører at røret som sprang lekk foran Thomsens hus, ble lagt av utbygger - og dermed er grunneiers ansvar. Kommunen mener det heller ikke er årsakssammenheng mellom feil på kommunens overvannsanlegg og skadene hos Thomsen. Dessuten mener kommunen at Thomsens eiendom har hatt masser som drenerer dårlig.

- Opptatt av rettferdighet

— Vårt syn er godt oppsummert i dette brevet. Vi må akseptere at motparten har et annet syn. Vi har brukt en god del tid på å forsøke å kartlegge faktum i saken, sier Foldnes i kommunen.

— Vi er opptatt av at rettferdighet skal skje for begge parter, og at fakta skal ligge til grunn. Og da er det, etter vårt syn, slik at vi ikke har erstatningsplikt eller ansvar for skadene i denne saken.

- Feil å trekke inn Hatlestad-raset

- Både Thomsen og hans advokat hadde håpet på mer forståelse og imøtekommenhet fra dere, gitt den tragiske forhistorien med ras i Hatlestad-området?

— Vi må forholde oss til faktum i en hver sak, det har ikke noe med imøtekommenhet eller ikke å gjøre. Og denne saken har ingenting med Hatlestad-raset å gjøre. Det blir helt feil å trekke den sammenligningen, sier Foldnes.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook