Les også:

Telenor fikk i dag ikke nok støtte til å stanse kjøpet av det egyptiske selskapet Wind. På den ekstraordinære generalforsamlingen i VimpelCom besluttet flertallet å utstede nye aksjer i forbindelse med Wind Telecom-transaksjonen.

Telenor eier omtrent 40 prosent av VimpelCom.

Skal satse videre

Telenor innser tapet og erklærer nå sin fortsatte støtte til fremtidig lønnsom drift av VimpelCom.

— Telenor erkjenner at et flertall av aksjonærene i VimpelCom Ltd. som forventet har besluttet å gjennomføre oppkjøpet av Wind Telecom. Når det er sagt, merker vi oss at nærmere 60 prosent av de uavhengige aksjonærene stemte i mot de foreslåtte resolusjonene. Dette ga en knapp flertallsmargin i favør av de som støttet avtalen. Ser vi bort fra Altimos ekstra stemmer (gjennom preferanseaksjene de eier), sa en klar majoritet på 51,5 prosent av de totale økonomiske interessene i VimpelCom nei til avtalen, sier Telenors talsmann Dag Melgaard.

- Selv om vi fortsatt mener at VimpelCom ville hatt det bedre uten denne avtalen, fortsetter vi nå å arbeide til beste for VimpelCom og dets aksjonærer så vel som å sikre at selskapets ledelse sørger for at både de eksisterende og de nykjøpte operasjonene til syvende og sist gir positive resultater, sier Melgaard.

Telenor vil fortsette voldgiftssaken i London for å sikre den forkjøpsretten selskapet ble fratatt som følge av Wind-transaksjonen.

— Vi føler oss fortsatt trygge på at vi vil vinne i voldgiftssaken og at vår forkjøpsrett blir gjenopprettet, sier Melgaard i en pressemelding.

- God transaksjon

Styreleder Jo Lunder i VimpelCom mener oppkjøpet har en synergieffekt på rundt 15 milliarder kroner.

- For VimpelCom er det en god transaksjon som jeg fullt og helt støtter. Den dobler selskapets størrelse, og målt i antall abonnenter blir selskapet nå det sjette største i verden, sier Lunder til NTB.

Styrelederen i VimpelCom og konserndirektøren i Ferd påpeker også at avtalen gir VimpelCom noen gode asiatiske selskaper med vekstpotensial i porteføljen.

— Med denne avtalen får vi økt gjeld, men samtidig en mulighet til å skape verdier, sier den tidligere Telenor-toppen.

Har sloss om aksjonærene

De siste ukene har både Telenor og Alfa/VimpelCom jobbet beinhardt med å få småaksjonærene i VimpelCom over på sin side – de utgjør omtrent 20 prosent av stemmene i selskapet.

Telenor var nødt til å sikre seg over 70 prosent av småaksjonærene, fordi Telenor har 36 prosent av stemmene på generalforsamlingen mens Alfa har 44 prosent. Dette klarte de altså ikke.

Stridens kjerne er VimpelComs oppkjøp av telekomselskapet Wind, som eies av den styrtrike egyptiske Sawiris-familien. Avtalen er på rundt 35 milliarder kroner og omfatter en blanding av oppgjør i kontanter og aksjer.

Wind har operasjoner i Canada, Algerie, Pakistan, Bangladesh og Italia. I Algerie ønsker myndighetene å nasjonalisere selskapet, samtidig som det er uroligheter. Men det Telenor er mest oppgitt over er Italia, hvor Telenor mener vekstmulighetene er begrenset.

Etter kjøpet av Wind Telecom, er VimpelCom med Altimo og eierne i Alfa-gruppen som hovedaksjonær blitt verdens sjette største mobiloperatør målt i antall abonnenter.

Med torsdagens godkjenning kommer Wind Telecom sterkt inn på eiersiden i VimpelCom, samtidig som Telenors eierandel reduseres fra 39,6 prosent til 31,7 prosent. Stemmeinnflytelsen reduseres til 25,01 prosent.