• Fylkesmann Lars Sponheim er klar: Driftsinntekter er dei inntektene som ein reelt sett kan vente vil vere regelmessige over tid. FOTO: Jan M. Lilleb�

Underkjenner Bergens budsjett

Fylkesmannen i Hordaland opphevar bystyret sitt vedtak om å bruke ekstraordinært utbyte frå BKK til å finansiere drifta av kommunen.