Ikke alle studentene får plass

HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen sier nå at det nye høyskolebygget er for lite.

Publisert:
svp://26029

Arbeidet med den nye høyskolen er i gang på Kronstad. Prosjektet er kostnadsregnet til 2,24 milliarder kroner og blir på 51.000 kvadratmeter.

Den skal gi plass til 4400 studenter og 500 lærere. Men allerede nå har høyskolen cirka 6700 studenter og 660 ansatte, lokalisert på seks ulike steder i Bergen.

Plassmangelen ved det nye høyskolebygget i Bergen har vært diskutert flere ganger. Nå innrømmer rektor ved Høgskolen i Bergen, Ole-Gunnar Søgnen, at nybygget er for lite.

Ikke plass til alle

På bloggen sin skriver rektor Søgnen at han tok opp situasjonen rundt manglende areal da han møtte forsknings— og høyere utdanningsminister Tora Aasland på en HiB-konferanse nylig.

Statsråden kom med viktige avklaringer, skriver han:

«For første gong vart det frå den politiske leiinga i KD uttala at HiB ikkje kan flytte alle studentar og tilsette til nybygget. Bygget er bygd for dei tre store profesjonsutdanningane, og det er kjernefunksjonane som først og fremst må flyttast og samlast på Kronstad, uttalte ministeren.»

Til Bergen Student-TV sier Søgnen at han er glad for avklaringen.

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

— Da kan vi starte prosessen med å finne et tilleggsareal som vi i en tid nå har sett er nødvendig, sier han.

Både studenter og ansatte har tidligere reagert på dimensjonene i det nye bygget. Problematikken var også tema i Stortingets spørretime i 2009.

— Ikke alle studenter og ansatte er på campus til enhver tid, var statsråd Tora Aaslands (SV) svar på kritikken da.

- Studentene er bekymret

Nå er derimot beskjeden at mange studenter og ansatte ikke får bli med på flyttelasset når nybygget åpnes i 2014.

— Dette er vi ikke glade for. Allerede nå er studentene bekymret for hvem som ikke får være med til det nye bygget, sier Ole Morten Mjelstad, leder i Studentparlamentet ved HiB.

En tomt nord for det nye høyskolebygget skal være øremerket HiBs fremtidige behov. Her ønsker styret i HiB et bygg på 11.000 kvadratmeter, som kan løse plassproblemene.

Rektor Søgnen vil ikke si hvor mange han mangler plass til når flyttelasset går om et par år.

Rektor avdramatiserer

— Jeg føler meg trygg på at vi får plass til langt flere enn de 4400 studentene som bygget er planlagt for, sier han.

Men høgskolen må beholde ett av dagens bygg for å ha nok plass, kan han fortelle. I 2014 regner han med å ha 7000 studenter og 700 ansatte ved høgskolen. I desember skal det avgjøres hvilket av dagens bygg skolen skal beholde.

— Vi skal se på hvilket bygg som har rett størrelse, beliggenhet og som er i god byggteknisk tilstand, forteller han.

Over nyttår starter arbeidet med å bestemme hvilket fagmiljø og utdanninger som skal plasseres borte fra nybygget på Krohnstad.

— Vi arbeider samtidig med tomten nord for nybygget der vi håper å få bygget så snart som mulig.

Vil bygge på nabotomten

Mjelstad forteller at Studentparlamentet kontaktet lokale politikere for å få på plass bevilgninger til et bygg på nabotomten på neste års statsbudsjett, uten hell.

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

— Da kunne dette bygget stått ferdig samtidig som det nye høyskolebygget. Vi er en høyskole i vekst, og behovet for arealer synes ikke å være minkende, sier Mjelstad.

HiB skriver at det er «første gong høgskulen får dette signalet så tydeleg frå politisk leiing i departementet. Det er også nytt at statsråden ber høgskulen om å finne plass til dei som ikkje kan flytte til Kronstad i bygg som høgskulen disponerer i dag.»

Hva synes du om at nybygget er for lite? Bruk feltet under.

IKKE STORT NOK: Det nye høyskolebygget skal gi plass til 4900 studenter og ansatte. I dag har HiB over 7300 studenter og ansatte. ILLUSTRASJON: HLM ARKITEKTUR AS

svp://26029
Publisert: