Ikke alle studentene får plass

HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen sier nå at det nye høyskolebygget er for lite.