Medarbeidere i Skat København kan ikke lenger smyge seg ned trappene for å ta en røyk og regne med at det går ubemerket hen. Tilbake på kontorpulten igjen, må de nå notere ned røyketiden som plusses på arbeidstiden deres, skriver Politiken.

De nye reglene på den offentlige arbeidsplassen provoserer Dansk Told— og Skatteforbund, som mener ledelsens personalpolitiske innstramninger har «gått over streken».

Røykeforbud i norske kommuner

I Norge har flere kommuner innført eller forsøkt å innføre røykeforbud i arbeidstiden. Levanger kommune har allerede hatt røykeforbud i kommunen siden 2004.

Rådgiver Finn Christiansen i Levanger kommune forteller at det skapte en del protester til å begynne med, og at de måtte moderere det første forslaget til regelverk.

— Det første forslaget gikk ut på et totalforbud, men det måtte vi trekke tilbake. Det bryter med artikkel 13 i den europeiske menneskerettighetskommisjon, som handler om inngripen i den private sfære, sier Christiansen til Aftenposten.

Etter en justering endte de med et røykeforbud på kommunal grunn og inntil et naturlig avgrenset punkt.

Trakk tilbake røykeforbudet

Alta kommune innførte røykeforbud på arbeidsplassen i begynnelsen av 2010, men det varte bare 11 måneder, før regelen ble trukket tilbake. Leder for servicesenteret Bjørn Conrad Berg forteller at det ikke lenger var politisk vilje til å fortsette med røykeforbudet.

— Man kan si at det er litt synd, men det er kanskje ikke nødvendig med et totalt røykeforbud for å oppnå helsegevinster, sier Berg.

Kan spare milliarder

Statens folkehelseinstituttet i Sverige regnet for to år siden ut at landets kommuner kunne spare 2,6 milliarder kroner pr. år hvis de innførte røykfri arbeidstid. Berg sier deres fokus har vært helsegevinsten til de ansatte, ikke det økonomiske perspektivet.

- Å regne på hvor mye tid man bruker på røykepauser var aldri noe tema for oss. Det viktigste er helsen til de ansatte. Den danske regelen om at ansatte som røyker må jobbe ekstra, synes jeg blir litt for drøyt, sier Berg.

Christiansen synes også den danske kommunen strekker reglene langt.

- Det høres litt vel spenstig ut. Noe sånt hadde nok skapt mange protester i Norge og, sier Christiansen.