• SYKDOM: Lerøy vurderer å slakte hele fiskebestanden ved anlegget på Kråkøya i Møre og Romsdal. ILL.FOTO: ARNE NILSEN

Laksesyke hos Lerøy

Vurderer å slakte 1200 tonn laks.