Held på eigardelen i Fjord1

Eit fleirtal i fylkesutvalet i Sogn og Fjordane går inn for å oppretthalde eigardelen på 59 prosent i Fjord1.