Korrupsjonsekspertene i Transparency International sier at selskaper som oppdager misligheter, bør gå til politiet med en gang.

Advokat John Christian Elden er forsvarer for den siktede konserndirektøren Tor Holba, som ifølge advokaten allerede i 2008 varslet om Libya-saken.— Dette har han også forklart politiet. Holba sier at han også varslet igjen før Libya-avtalen ble inngått i 2009, og skal ha nektet å skrive under på utbetalinger. Han har også forklart at det på dette tidspunktet allerede var utbetalt penger, sier Elden.

Forsinket

Det var først etter at Dagens Næringsliv i fjor vår hadde en artikkelserie om betalte mellommenn knyttet til avtaler i Libya, at Yara-ledelsen satte i gang egen granskning og varslet Økokrim om korrupsjonsmistanker. Det betyr at Økokrim har kommet inn i saken først tre år etter de første varslingene internt i selskapet.

— Man kan jo stille spørsmål ved dette. Foretaket må jo selv svare på det. For oss er det alltid en fordel å komme tidlig inn i saken, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

Siden selskapet ble siktet for korrupsjon i mai i fjor har Økokrim gjennomført razziaer i Sveits og Oslo. Sist fredag ble Holba pågrepet og siktet sammen med finans- og strategidirektør Hallgeir Storvik og tidligere konsernsjef Thorleif Enger. Alle tre er siden løslatt.

- Uklarheter

Øivind Lund er styreleder i Yara, og har sittet i stillingen i åtte år. Han bekrefter at det kom interne meldinger i 2008.

— Jeg vil si at det dukket opp uklarheter, og vi endret noen rutiner etter en grundig vurdering, men jeg synes ikke dette var noen form for varsling om korrupsjon, sier Lund.

Han husker også episoden fra 2009.

— Vi fikk noe som vi i ettertid kanskje kan kalle en varsling, men det var uspesifisert og vagt. Derfor så vi ingen grunn til å reagere hverken ved granskning eller melding til Økokrim den gangen, sier Lund.

Staten ved Næringsdepartementet eier over 36 prosent av aksjene i Yara.

— Vurderte dere å varsle departementet og andre aksjonærer i 2008?

— Vi ville uansett ikke varsle aksjonærene før vi eventuelt hadde gått til Økokrim med saken, men saken var så vag at vi ikke så noen grunn til det. Aksjonærene ble informert da vi gikk til Økokrim med saken i fjor. Da satte vi inn all kraft for å få gransket saken internt for å gjøre dette grundig. I etterpåklokskapens lys burde vi kanskje gjort ting annerledes. Granskningen vil forhåpentligvis avdekke det. Jeg håper at vi kan få en konklusjon før sommeren er over. Dette tar på hele organisasjonen, sier styreleder Øivind Lund.

Transparency

Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency Internationals norske avdeling oppfordrer norske virksomheter til å gå til politiet med en gang man fatter den minste mistanke om ulovligheter.

— Dette sier jeg på et generelt grunnlag. Ingen er tjent med at prosessen med opprydding trekker i langdrag. Det skader bedriften og påvirker de ansatte, sier Slettemark.

Generalsekretæren forteller at styret i Transparency International Norge allerede for et år siden behandlet spørsmålet om suspensjon av Yaras medlemskap i organisasjonen på grunn av mistanken om korrupsjon i Libya og India.

— Slik er prosedyren hos oss hvis et selskap som støtter vår virksomhet, opptrer i strid med våre vedtekter. I 2011 besluttet styret at vi ikke skulle gå til suspensjon, sier Slettemark.

Styret fant at ut fra de foreliggende opplysninger var det ikke grunn til å reise sak om suspensjon. - Det ble i den forbindelse bl.a. lagt vekt på at de mulige ulovlighetene ikke påstås å være knyttet til selskapets nåværende ledelse, at selskapet ser ut til å følge opp korrupsjonsmistanken på en betryggende måte i samarbeid med Økokrim, og at det de siste årene har satt i verk et bredt antikorrupsjonsprogram i selskapet, fremholder Transparency-styret.

Yara kommer etter alt å dømme på dagsordenen igjen i Transparency.

— Nå er realiteten at personer i den nåværende konsernledelsen også er blant de siktede. Og vi ser at det første varselet om mulig korrupsjon kom allerede i 2008. Det er nye opplysninger for oss, sier Slettemark.

Informasjonsdirektør Esben Tuman i Yara sier at selskapet selv gikk til Økokrim med mistanken om uregelmessigheter. Da mistanken oppsto, konkluderte selskapet i første omgang med at det ikke var nødvendig å gå videre med saken, men denne holdningen endret seg senere, sier Tuman.