-  Publikum vil merke mer når vi trapper opp streiken. Det er helt klart, sier Arne Johannessen, Unios forhandlingsleder.

—  Dette vil bli merkbart. Når uttaket øker, blir det vanskelig å skjerme tredjepart, selv om det er noe vi legger vekt på, sier Klemet Rønning-Aaby, daglig leder i LO Kommune.

Natt til torsdag sist uke brøt forhandlingene mellom stat og kommune sammen. Sist uke ble 25 000-30 000 mennesker tatt ut i streik. I dag trappes streiken opp.

Drivstoffmangel

Alle losene som jobber i Oslofjorden streiker. Det betyr at ingen lospliktige båter som skal inn til havner i hovedstaden eller resten av Oslofjorden kommer inn. Foruten cruisebåtene er det også andre båter som hverken kommer inn eller ut. Blant annet tankfartøyer. Det kan bety mangel på drivstoff.

-  Jeg vil utfordre Justisdepartementet til å iverksette beredskapstiltak slik at en sikrer at de som trenger drivstoff, får det, og kanskje må privatbilistene akseptere rasjonering, sier Esben Glad, streikeleder for losene i Oslofjorden.

Norsk Petroleumsinstitutt følger losstreiken, og mener at man på deler av Østlandet kan få problemer med å forsyne bensin fra midten eller slutten av uken. Bensinstasjonene vil da begynne å gå tomme, avhengig av hvor mye bensin de har på lager. For noen vil det kun ta et par dager.

Kommunikasjonssjef Lillian Aasheim i Norske Shell sier at de følger nøye med på situasjonen.

- Det er ikke helt tomt, men en opptrapping vil påvirke drivstoffsituasjonen. Vi anbefaler folk å kjøre drivstofføkonomisk, og jobber med alternative forsyningslinjer, sier Aasheim.

Losstreiken rammer også skipstrafikken til og fra Kårstø og Mongstad. Stanser denne skipstrafikken opp, vil deler av olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen måtte stenges, melder Stavanger Aftenblad.

Skoler/barnehager/helsestasjoner

Når Fagforbundet trapper opp streiken fra i dag med 14 700 arbeidstagere, vil det merkes i alle kommuner og fylkeskommuner i hele landet. Eneste unntak er Oslo, som gjenopptar meglingen i dag.

Utdanningsdirektoratet anbefaler foreldre med barn i barnehager som blir berørt av streiken, om å ta kontakt med sin barnehage for nærmere informasjon.

Foreldre med barn i streikende skoler og barnehager, må selv finne løsninger for hvem som skal ta seg av barna.

Parkeringsvakter/renovasjon

Fagforbundet tar også ut renovasjonsarbeidere og parkeringsvakter. Det ble spesielt tydelig i Trondheim i helgen. På området Marinen fløt det med søppel etter at nesten alle ved Trondheim bydrift, som har ansvaret for å holde byen ren, ble tatt ut i streik.

Kommende uke kan også streiken ramme hentingen av husholdningsavfall.

Over nesten hele landet er også parkeringsvakter tatt ut i streik. Men flere steder er ikke alle betjentene tatt ut. Dermed kan man fortsatt risikere parkeringsgebyr.

Politiet

Fra i morgen av tar Unio ut nye medlemmer i streik, og blant annet gjelder dette 200 ansatte i politiet. Skal du ut og reise, er det lurt å sjekke at passet allerede er i orden.

-  Vi tar ut Politiets utlendingsenhet fra i morgen, sier Arne Johannessen.

Hvordan rammer streiken beredskapen?

- Vi har et balansert uttak. Etter vårt syn har vi ikke rammet noen funksjoner som gir grunnlag for å snakke om tvungen lønnsnemnd. Ellers går dette naturligvis utover både etterforskning og antall ordensoppdrag, sier Johannessen.

Meteorologisk institutt

Da streiken brøt ut sist torsdag, falt deler av værmeldingen for Vestlandet bort. Ved en opptrapping onsdag, vil 106 ansatte på Meteorologisk institutt bli tatt ut i streik. Dermed kan det bli vanskelig å orientere seg værmessig også i andre deler av landet.

Avlyste eksamener

Ansatte ved skoler, universiteter og høyskoler er tatt ut i streik. Det kan få konsekvenser for eksamensavleggingen til flere skoleelever og studenter.

Utdanningsdirektoratet ber elever og foreldre som blir berørt av streiken om å ta kontakt med sin skole for nærmere informasjon.

Privatister må kontakte sitt privatistkontor eller den skolen der de er oppmeldt for nærmere informasjon.