For mens Yaras private granskningsrapport er offentliggjort og avsluttet, har Økokrims gransking økt i omfang. Yara er siktet for grov korrupsjon i forbindelse med prosjekter både i Libya og India.

Bestikkelser

Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad uttalte fredag at man nå trodde at man hadde kommet helt til bunns i korrupsjonsskandalen. Nå viser det seg at nye funn fraØkokrims etterforskning avdekker at Yara kan ha betalt flere titalls millioner kroner i bestikkelser til Libya.

Dette er funn som har kommet i tillegg til etableringen av Lifeco i Libya og utbetalingene på 15 millioner dollar fra Balderton i Sveits.

IfølgeDagens Næringslivhar sveitsiske myndigheter den siste tiden intensivert jakten på formuer skjult av libyere med tilknytning til Gaddafi-regimet. Dette knyttes nå til Yaras utbetalinger, som kan ha fungert som bestikkelser til Libya etter samarbeidet ble innledet i 2007.En rekke aktører har stilt seg spørrende til at det tok tre år fra de første uakseptable utbetalingene skjedde til Yara faktisk iverksatte en intern granskning av de ureglementerte forholdene i selskapet.

«Skjelettfall» fra skapet

Og da granskningen først startet ramlet følgelig skjelett etter skjelett ut fra Yara-skapet.

Styreleder i Yara, Bernt Reitan, forteller at da styret engasjerte en intern granskning gjennom advokatselskapet Wiersholm, var det aller viktigste at man skulle rydde opp alt grumset fra hver eneste krik og krok innad i Yara-systemet.

Opprinnelig startet Yara den interne etterforskningen basert på to forhold knyttet til uakseptable utbetalinger i Libya og India. Men etter hvert som granskningen har tatt form, har nye grumsete funn på rekke og rad blitt avdekket.

— Vi var veldig opptatt med å gjøre en veldig grundig prosess for å komme oss gjennom alt som har skjedd, og det har Jan Fougner (advokat i Wiersholm, journ. anm.) gjort. Det er viktig at man kommer til bunns i det når man får indikasjoner på at ting har vært gjennomført ureglementert.- Funnene fra granskningen har vært viktig å ta med seg slik at man har kunnet korrigere mot det som ikke har vært på plass, og få satt den riktige veien fremover. Jeg tror vi kommer til å komme styrket ut av denne prosessen da det ligger mye lærdom i dette, sier styrelederen.

Har bunnen vært dypere enn hva dere først fryktet?

-Det er klart at funnene har overrasket alle, det tror jeg er riktig å si. Sånn sett har det jo vært mer enn hva man først hadde regnet med, sier Reitan.

Mener at Yara burde visst

Yara-gransker og advokat Jan Fougner har i sin rapport konkludert med at flere av funnene lå åpen for dagen, og at selskapet burde vært klar over hvilke uakseptable utbetalinger som hadde blitt overført fra konsernets samarbeidsselskap i Sveits.

- I rapporten peker vi på at det ikke ble gjort tilstrekkelige undersøkelser da Yara kjøpte opp halve Balderton i 2006. Denne type uakseptable betalinger fantes allerede da, og dette er et sørgelig tankekors med tanke på av det lå spor av dette fra dag én, sier Fougner.

Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad derimot var da «lykkelig uvitende» om de ureglementerte overføringene på i overkant av 90 millioner kroner som hadde funnet sted i perioden 2006 til 2008. I 2010 kjøpte Yara, under konsernsjef Haslestads ledelse, opp samtlige aksjer i Balderton uten at selskapets interne rutiner klarte å avdekke det Wiersholm senere skulle påpeke.

Dette burde selskapet selv ha sett etter Fougners skjønn.

Følg oss på Facebook!

Fraskriver ansvar

— Vi så ingen grunn til å granske oppkjøpet nøyere da fordi vi ikke hadde noen mistanke knyttet til uansvarlige utbetalinger. Når vi kjøpte opp 50 prosent i 2006 var det allerede da lagt betingelser for hvordan man skulle kjøpe tilbake 100 prosent, sier Haslestad.

— Jeg forserte dette oppkjøpet ut fra en strategi som jeg innførte da jeg kom inn. De tingene som er av strategisk viktig karakter og der hvor vi ikke kan ha direkte innsyn ønsket jeg majoritet eller 100 prosent hvilket vi nå også har, sier Haslestad og referer videre til oppkjøp Yara har gjort av selskaper i blant annet Australia, Russland og Brasil.

Konsernsjefen i det delvis statlig eide selskapet er samtidig klar på at da han overtok som konsernsjef etter korrupsjonssiktede Thorleif Enger innførte han et nytt regime med mer vekt på etikk enn hva det hadde vært tidligere.

- Det var en annen strategi enn man fulgte tidligere. Man ønsket å kjøpe seg inn for å få tilgang på store volumer, og man hadde da ikke de samme kravene som det jeg har stilt både når det gjelder innsyn og strategisk kontroll, sier Haslestad.

Imidlertid må man vente på rapporten til Økokrim før de endelige funnene presenteres. Haslestad sier at han er forberedt på at nye ubehagelige funn kan kommer for dagen.

– Vår eksterne gransking har hatt sine begrensninger når det gjelder tilgang til enkelte personer og bevismateriale, og vi er sånn sett forberedt på at det kan komme fram nye opplysninger gjennom Økokrims etterforskning. Av hensyn til Økokrims etterforskning kan vi ikke nå kommentere saken ytterligere, sier konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara.