— Lakseprisene, er det korte svaret Ola Braanaas gir når han skal forklare fjorårets kraftige resultatforbedring i oppdrettskonsernet han eier.

Eier alt selv

Braanaas eier hundre prosent av konsernet Firda Management AS med seks driftsselskaper (se faktaboks).

Konsernets resultat før skatt på nesten 190 millioner kroner er femten ganger så stort som året før.

Når skatten er betalt sitter Braanaas igjen med et netto overskudd på 138 millioner kroner etter fjoråret.

Bokført egenkapital i konsernet er på 237 millioner kroner.

Lavere slaktevolum

Den enorme resultatforbedringen skjer på tross av at volumet gikk ned i fjor.

— Laksen er et vekselvarmt dyr, og veksthastigheten stiger i takt med temperaturen i sjøen. Våren 2013 var det kaldt i vannet og dermed gikk produksjonsvolumet ned, sier Braanaas.

Men stigende priser kompenserte for nedgangen målt i tonn, og det i rikt monn.

Omsetningen av laks økte med 42 prosent til 582 millioner kroner fra 2012 til 2013.

Driver handelssted

Mangemillionæren bor mutters alene på holmen Svinøy i Gulen, kun med selskap av noen villsauer og geiter.

Fra hjemmekontoret på Svinøy har den operative styreformannen full oversikt.

Braanaas har også gjort seg bemerket ved å ha brukt flere titalls millioner kroner på å kjøpe og sette i stand det gamle handelsstedet Skjerjehamn i Gulen.

Han overtalte kunstneren Knut Steen til å plassere sitt omstridte monument av Kong Olav nettopp der. Braanaas finansierte både statuen og et amfi like ved.

- Lever av verden

— Som andre oppdrettere i Norge eksporterer vi minst 95 prosent det vi produserer. Vi lever av verden, ikke av Norge.

Braanaas har en enkel forklaring på hvorfor prisene økte så mye i fjor.

Norge har for lite laks i forhold til det behovet verden har. Derfor blir lakseprisene høye, sier han.

Konsernet har de siste årene valgt å ta en større andel av eksporten i egen regi. Dette er organisert gjennom datterselskapet Firda Seafood AS.

Stabil aktivitet

Hovedkontoret til Braanaas ligger på Byrknesøy, og hovedvirksomheten ligger i Gulen kommune. Men Firda Management-selskapene har også anlegg og virksomhet i Bremanger, Flora, Naustdal, Askvoll, Hyllestad, Vik og Bergen.

Ifølge årsberetningen venter styret omtrent samme aktivitet i 2014 som i 2013.

— Tror du også resultatet blir like godt i 2014?

— Nei, nå har jeg ikke tid til å snakke mer. Jeg holder på å rydde opp etter en festival her i Skjerjehamn, sier Braanaas og avslutter samtalen.

I 2012 hadde Ola Braanaas en ligningsformue på 460 millioner kroner. Men ifølge Kapitals beregninger er den reelle formuen en milliard, som plasserer ham på 192. plass på bladets liste over landets 400 rikeste.

Konsernet Firda Management AS

Tall i millioner kroner

2013 2012

Driftsinntekter 582 409

Driftsresultat 195 16

Resultat før skatt 189 12