— I fjor hadde vi en del ekstraordinære kostnader som var spesielt høye, sier daglig leder Tom Greni i Ricks.

Utelivsgruppen driver puber og nattklubber på Rickshuset og Zachariasbryggen, samt fotballpuben Three Lions i Kong Oscars gate.

Regnskapene viser at alle tre stedene gikk med underskudd i fjor.

Forlik til to millioner

Verst gikk det for utestedene på Zachen, som er organisert under selskapet Utsikten Restaurantdrift AS.

Her har Ricks i en årrekke kranglet med tidligere huseier Knut Jørgen Hauge. Ifølge regnskapet endte advokatregningen for Zachen-striden på 2,9 millioner kroner i fjor.

På toppen av dette måtte Ricks betale to millioner kroner i et forlik med tidligere ansatte hos konkurrenten KJS, etter at Ricks overtok KJS sine lokaler på Zachen.

Kostbar utestengelse

I begynnelsen av september i fjor møtte Ricks også stengte dører på Zachen.

Huseier Hauge hadde da fått medhold fra namsfogden til å kaste ut Ricks, med bakgrunn i en strid om leiegaranti. Utestengelsen varte i to måneder.

— Før utestengelsen hadde vi et overskudd på to millioner kroner på Zachen, men til slutt endte det med et underskudd på fem millioner, sier Tom Greni.

Med et underskudd før skatt på 5,6 millioner kroner, ble også egenkapitalen sendt kraftig i minus. Utsikten Restaurantdrift AS hadde ved årsskiftet en negativ egenkapital på -4,3 millioner kroner.

Underskuddet på 800.000 kroner ved Ricks AS - altså selve Rickshuset - forklarer Greni delvis med at man her i fjor måtte ta en høyere andel av felleskostnadene enn vanlig.

- Mye bedre i år

Den langvarige striden på Zachariasbryggen endte med at huseier Knut Jørgen Hauge gikk konkurs, og at grunneierne Tom Rune Pedersen og Geir Hove overtok bygget.

Ricks har nå gått inn på en tiårig leieavtale på Zachen.

Uten leiekonflikter og advokatkostnader, ser Ricks-sjefen nå lysere på fremtiden.

— Så langt i år har vi et overskudd på fem millioner kroner. Men nå regner det jo hver dag, sier han.

Som mange andre i bransjen, håper Ricks å tjene gode penger på julebordsesongen.

- Lykkelig farvel

I 2012 sa Ricks farvel til puben Dr. Livingstone og bygget den om til fotballpuben Three Lions.

Regnskapet fra i fjor viser her et underskudd på 600.000 kroner, selv om salget doblet seg.

— Vi fikk opp omsetningen, men det henger alltid igjen litt kostnader når du har bygget om. Vi ser likevel at det var en lykkelig beslutning å legge om konseptet, sier Greni.

Utelivsveteranen mener at mens nattklubbene sliter med inntjeningen, er det enklere å tjene penger på puber.

— Pubmarkedet har tatt seg veldig opp. Pubene er blitt sosiale samlingspunkter som brukes til quiz og til å se fotballkamper.