Nærings— og handelsminister Trond Giske la mandag frem «Norge 2020»-publikasjonen. Bakgrunnen for prosjektet er å finne ut hvordan norsk næringsliv vil se ut i fremtiden.

— Vi må utvikle et sterkt og konkurransedyktig norsk næringsliv hele tiden. Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden, sa næringsminister Trond Giske ifølge dn.no.

Ingen konklusjon

Statsråden sa videre at prosjektet ikke har munnet ut i noen konklusjoner eller klare anbefalninger, men at innspillene vil tas med videre i arbeidet i regjeringen.

— Målet har ikke vært å bli enige, men å få frem de forskjellige oppfatningene. Men jeg tror vi kanskje var mer enige enn vi trodde på forhånd om noen hovedkonklusjoner og hovedtrekk, sa Giske, skriver dn.no.

Den 127 publikasjonen er delt inn i seks hovedtemaer, ifølge departementet. Og Giske er fornøyd med prosjektet.

— Debatten om verdiskaping i fremtiden handler om kommende generasjoner sine utsikter til å leve gode liv. Målet er at barna våre skal arve et samfunn som er enda bedre enn det vi fikk i arv. Ambisjonen er ikke å gi alle svarene, men å gi et bidrag til debatten om hva vi skal leve av i fremtiden. Jeg håper det vil gi inspirasjon til at enda flere deltar i fremtidsdebatten, sier Giske i en pressemelding.

Omstridt utvalg

Giske tok i begynnelsen av 2010 initiativ til prosjektet. To arbeidsgrupper ble etablert, en med yngre ledere fra næringslivet, og en med yngre tillitsvalgte.

Utvalget ble mye omtalt allerede før første møte, blant annet fordi kronprins Haakon hadde takket ja til å delta i prosjektet. Det ble også diskusjon rundt deltagelsen til Cecilie Fredriksen.Begge trakk seg fra prosjektet før de fikk deltatt.