Totalt eksporterte Norge sjømat for 5,6 milliarder kroner i november, nesten en halv milliard eller 9 prosent mer enn i samme måned i fjor. Men hittil i år har eksporten av sjømat gått tråere. 47,3 milliarder kroner fram til desember er en nedgang på 1,5 milliarder i samme periode i fjor.

— Veksten i sjømateksporten i november er i all hovedsak drevet fram av en stigende verdi på norsk lakseeksport, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

I november var gjennomsnittsprisen for fersk, norsk laks 27,12 kroner, 2,03 kroner mer enn i samme måned i fjor. De største laksekjøperne fra Norge er Frankrike og Russland.

Totalt eksporterte vi laks for 3 milliarder kroner i november, 472 millioner kroner eller 19 prosent mer enn i november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 26,8 milliarder kroner, 346 millioner mer enn i samme periode i fjor.