«Hvem er det som bestemmer om du må betale mer skatt om 22 dager? Jo, et par dusin medlemmer av Representantenes hus», skrev Barack Obama på sin Twitter-konto tidligere i dag.

På presidentens hjemmeside har Obama-administrasjonen publisert en svært detaljert oppskrift på hvordan folk flest kan hjelpe Obama med å nå sitt mål: Nemlig å unngå det såkalte «fiscal cliff» til nyttår.

For å få flertall i kongressen for sitt forslag til løsning på den kritiske situasjonen, ber Obama nå alle amerikanere ringe sin kongressrepresentant.

Innlegget på hjemmesiden er utstyrt med telefonnummer og oversikt over alle representantene, og tilbyr til og med et forslag til hva amerikanerne skal si til sin representant:

«Som velger fra ditt valgdistrikt støtter jeg presidentens plan om å forlenge skattekuttene for 98 prosent av amerikanske familier — 2000 dollar betyr mye for meg og middelklassefamilier i delstaten», lyder forslaget.

Obama-administrasjonen understreker imidlertid at de som ringer står fritt til å improvisere rundt dette budskapet.

Oppskriften er også sendt rundt på e-post til dem som støttet Obama i presidentvalget, og retter seg særlig til demokrater i delstater med republikanere som kongressrepresentanter.

Tre norske statsbudsjett

Det fryktede «fiscal cliff», som kan oversettes til «budsjettstupet», og er en betegnelse på de automatiske innstrammingene på omtrent 560 milliarder dollar som trer i kraft 1. januar 2013. Det tilsvarer rundt 3200 milliarder kroner, eller tre norske statsbudsjett.

Endringene vil i praksis bety høyere skatt for omtrent alle, at flere lavtlønte må betale skatt, og store kutt i offentlige utgifter.

Det er fortsatt stor uenighet om hvordan problemet skal løses. For første gang på 23 dager møtte president Barack Obama flertallslederen i Representantenes hus, John Boehner søndag, for å diskutere situasjonen.Faren for at USA går utfor det såkalte budsjettstupet til nyttår er absolutt til stede, mener USA-kjenner og kommentator Jan Arild Snoen, som også skriver for det konservative tidsskriftet Minerva.

— Begge parter har malt seg inn i hvert sitt hjørne. Republikanerne nekter å gå med på endringer i skattesatsene, og Demokratene er ikke villige til å inngå en avtale om reelle utgiftskutt. Men her må begge parter gi noe, sier Snoen til Aftenposten.no.

Fare for resesjon

Deler av «budsjettstupet» skyldes at skattekutt som ble vedtatt av forrige president, George W. Bush, blir opphevet fra 1. januar, og at skattene dermed økes. I tillegg vil en god porsjon bevilgninger til både forsvars- og helsebudsjett samtidig stanse opp.

Denne kombinasjonen vil føre til noe av en nær halvering av USAs budsjettunderskudd i løpet av svært kort tid, hvilket gjør at sjansen er stor for en tilbakegang i den amerikanske økonomien, med påfølgende arbeidsledighet og ustabile prisnivåer.

Hverken Obama eller Boehner har villet kommentere hva som kom ut av søndagens møte.

Flertall for skatteøkning

Snoen peker på at dette er en dårlig sak for Republikanerne. Meningsmålinger viser at et flertall på 60 prosenter av befolkningen vil ha høyere skatter. Dette er nå et spill som ikke bare involverer bare Det hvite hus og Kongressen, men også opinionen, mener USA-kjenneren.

— Republikanerne har mest å tape på at det ikke blir en avtale, og vil måtte gi mer. Obama står sterkere så kort tid etter gjenvalget, og de fleste meningsmålingene gir ham større støtte enn Republikanerne, sier Snoen.

Etter møtet mellom Boehner og Obama, publiserte begge parter en pressemelding hvor de skrev at de ikke vil komme med detaljer fra samtalene, men at kommunikasjonslinjene mellom dem er åpne.

I helgen ble det rapportert at forholdet mellom Obama og Boehner var kjølig: Obama har gjort det klart at han ikke vil inngå noen avtale med mindre skattesatsen for de aller rikeste øker. Boehner på sin side er i mot at noens skatt skal øke.

Boehner beskyldte fredag Det hvite hus for å styre landet mot budsjettstupet med sine planer om skatteøkning.

Etter søndagens møte kan det se ut til isen smelter, og at partene kan være villig til å inngå kompromiss. Flere republikanere har åpnet opp for å høyne skattene for de aller rikeste, melder politico.com.

Senator Bob Corker fra Tennessee har gitt indikasjoner på at han vil akseptere en skatteøkning til de aller rikeste i landet.

- Det er flere som kan være villig til å se på beskatning av de to prosent rikeste, sier Corker til Fox News.

Må inngå kompromiss

Demokratenes kompromissvillighet kan imidlertid også stilles spørsmålstegn ved. Så langt foreligger det ingen konkrete forslag fra Obama utover «en intensjon om å kutte senere».

— Obama forlanger full kapitulasjon, og det får han ikke. Han må vise forhandlingsvilje, sier Snoen.

— Det kan dreie seg om endringer i pensjonssystemet, selv om dette sitter langt inne også på republikansk side. Det er imidlertid en intensjon om å heve pensjonsalderen. Videre er det spørsmålene rundt Medicaid og Medicare, hvor det er et ønske fra republikanerne om en lavere utgiftsøkning enn forventet, sier USA-kjenneren.

Det er i tillegg mange andre temaer som diskuteres, som for eksempel midlertidige kutt i trygdeavgiften. Ifølge USA-kjenneren er det et svært uoversiktlig bilde.

- Tiden i ferd med å renne ut

Lovgivere mener Obama og Boehner må bli enig denne uken, skal man rekke å få igjennom og få godkjent endringer et komplisert lovverk innen nyttår.

— Det er det seneste som er fysisk mulig hvis vi skal få et rammeverk omformet til lovgivning som faktisk blir vedtatt, sier senator Christopher A. Coon fra Delaware til Washington Post.

— For oss sentatorer som skal stemme over en stor, modig pakke eller rammeverk, så må vi få tid til å gå igjennom det hele og diskutere forslaget. Men tiden er nå i ferd med å renne ut, sier Coon.

Hvis ikke Obama blir enig med det republikanske flertallet i Representantenes hus i Kongressen, ventes den amerikanske økonomien å krympe med 1,3 prosent i løpet av det første halvåret av 2013.

Det merkes allerede i aksjemarkedene, hvor stemningen i stor grad har svingt med forhåpningene om en løsning på den tikkende budsjettbomben.

Fulle telefonsvarere

Obamas stunt er blitt lagt merke til både i tradisjonelle og sosiale medier, og responsen er mildt positive. Imidlertid melder en rekke Obama-tilhengere om problemer som kanskje vil gjøre kampanjen mindre virkningsfull:

«Jeg ringte min kongressmann, og kom til telefonsvarer som ba meg legge igjen navn og nummer. Men så viste det seg at telefonsvareren var full», skriver Carol Hubbard fra Colorado på presidentens hjemmeside.

«Ingen svarer på telefonen for North Carolina. Telefonsvareren er full», melder en annen.

Om dette skyldes kampanjen, eller at kongressrepresentanter ikke er så nøye med å sjekke telefonsvareren sin, vites ikke.