• DROSJENE: Slik næringen er nå, er det lite eller intet press på de store aktørene til å bli særlig nyskapende, siden det er det offentlige som i stor grad avgjør størrelsen og markedsandeler gjennom løyveordningen. Små muligheter til å vokse og ta markedsandeler gir mindre nyskapning enn det næringen burde hatt, mener Konkurransetilsynet. FOTO: SCANPIX

- Drosjenæringen står litt stille

Drosjenæringen tenker altfor lite nytt, mener Konkurransetilsynet. De tror fri etablering vil gjøre næringen mer nyskapende.