Et samboerpar fra Oslo ble oppsøkt av en «rådgiver» fra finansselskapet Caveo i oktober 2007, som anbefalte dem å investere i Førde Storsenter. Senteret hadde stort sett en matbutikk og en kafé som leietagere. Paret uttrykte at det kunne være aktuelt å putte penger i noe trygt og sikkert. Selgeren fra Caveo forsikret dem om at dette var «en rimelig sikker investering».

Konkurs

Fem år senere sitter Oslo-paret igjen med en gjeld på 2,5 millioner kroner og verdiløse aksjer i en tom kjøpesenterbygning. Problemer med dårlig omsetning og tomme lokaler hadde startet lenge før paret kom inn på eiersiden. Men dét holdt Caveo-ledelsen skjult.

Tidligere i høst kom Oslo tingrett frem til at Oslo-parets tap, totalt 2,9 millioner kroner, skulle erstattes. Caveo gikk konkurs i 2009, men hadde tegnet forsikring hos Chartis Europe, hvor samboerparet dermed rettet sitt søksmål.

Overtolker faresignalene

Nå har Chartis bestemt seg for å anke dommen, bekrefter selskapets advokat, Jørgen Svartebekk i advokatfirmaet Riisa & Co.

— Dommen la til grunn at faresignalene var av en slik karakter at man burde orientert Caveo-kundene om dette. Mine klienter mener det ikke er riktig. På det tidspunktet samboerparet gjorde investeringen, var det all grunn til å tro at senteret ville bli veletablert og vellykket. Man vet i ettertid at man ikke lykkes, og nå overtolker man de faresignalene som man mener forelå på det tidspunktet. I tillegg mener mine klienter at dette ikke faller inn under forsikringsdekningen, sier Svartebekk til Aftenposten.