• Se oversikt over skoler og barnehager i Bergen som er tatt ut i streiken i faktarammene til høyre. Les om andre kommunale tjenestetilbud som rammes her. Skoler og barnehager rundt om i landet vil holde stengt som følge av streiken blant kommuneansatte. Også de statsansatte streiker — for første gang på 28 år.

Meklingen for rundt 600.000 ansatte i stat og kommune brøt sammen natt til torsdag. Mellom 25.000 og 30.000 arbeidstakere er i streik. Det får mange ulike følger for tjenestetilbudet til innbyggerne, men først og fremst er det nok barnefamiliene som vil merke streiken.

Unio — som blant annet organiserer lærere og førskolelærere - har tatt ut 8.500 ansatte ved 459 virksomheter i 14 kommuner. Blant dem er Bergen, Tromsø og Trondheim. Oslo kommune er et eget tariffområde. Partene møtes etter planen for å fortsette meklingen klokken 9 torsdag morgen, men det går mot streik også i hovedstaden.

10.000 barn uten tilbud

Nærmere 10.000 elever og barnehagebarn i Bergen blir berørt av streiken.

28 barnehager stenges og 25 skoler i Bergen holdes mer eller mindre stengt fra i dag tidlig i forbindelse med at 1500 ansatte i Bergen kommune er tatt ut i streik. I praksis gjelder dette alle barnehager og skoler i bydelene Fyllingsdalen, Ytrebygda og Årstad.

— Enkelte av skolene holder åpent SFO der ansatte ikke er tatt ut i streik, men det er snakk om et meget begrenset tilbud, forteller Eva Hille, informasjonssjef i Bergen kommune.

Streiken i kommunesektoren rammer Bergen kommune hardt og bare for skoler og barnehager rammes 10.000 elever og barnehagebarn.

— Enkelte elever i 10. klasse på disse skolene skulle hatt avgangseksamen i sidemål, men for disse elevene blir det ikke eksamen i år, sier Hille.

Sykehjem i streik

Tre sykehjem er også tatt ut i streik.

— Sykehjemmene Midtbygda, Skjoldtun og Kolstihagen drives med redusert bemanning og vi har foreløpig vurdert bemanningen som forsvarlig, men vil holde situasjonen under kontinuerlig oppsikt. Det er per i da umulig å si hvor lenge vi kan opprettholde forsvarlig drift med den bemanningen sykehjemmene i dag har.

- Hva betyr dette for pasientene?

-Det betyr at det er færre på jobb og dermed færre til å få hjelp og omsorg fra enn det man normalt har på et sykehjem.

En rekke andre avdelinger og kontorer rammes av streiken. Det vil publikum raskt merke.

— Enkelte dager vil de som ringer kommunens sentralbord kun får høre en telefonsvarer som gir telefonnummer til de enkelte kommunale avdelingene, og enkelte dager vil ekspedisjonene være stengt, sier Hille.

Hun oppfordrer alle som trenger detaljert informasjon om å bruke kommunens nettsider.

— Her ligger oppdatert informasjon om alle tjenestettilbud som blir berørt. Her vil man på nettsidene til den enkelte skole og barnehage få den informasjon man som foreldre trenger, sier informasjonsdirektør Eva Hille.

Streik i åtte kommuner

Ansatte i åtte kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane er tatt ut i streik.

Det gjelder foruten Bergen, ansatte i kommunene Askøy, Austevoll, Lindås, Vaksdal, Førde, Stryn, Lærdal og Jølster. Også ansatte i Sogn og Fjordane fylkeskommune er tatt ut i streik. Det samme gjelder ansatte i Hordaland.

I Askøy rammer dette Florvåg skole, Kleppe skole, Kleppestø barneskole, Kleppestø ungdomsskole, Strusshamn skole og barnehagene Florvåg og Kleppestø.

I de øvrige kommunene er det ansatte i Fagforbundet som er tatt ut i streik, i kommunene i Sogn og Fjordane er det snakk om ca. 100 ansatte. Her rammer streiken først og fremst typisk publikumsrettede tjenester.

Rammer bredt

— Det er kommunens ansvar å informere innbyggerne. Det er den enkelte arbeidsgiver som må svare for hvilke konsekvenser denne streiken får, sier Utdanningsforbundets leder Mimi Bjerkestrand til NTB.

LOs største forbund i offentlig sektor, Fagforbundet, har tatt ut ansatte i så å si alle norske kommuner. I første omgang rammes kommunal administrasjon, parkeringsselskap, renovasjon og havnevesen.

En streik vil også berøre tilbudet ved sykehjem og hjemmetjenester flere steder i landet. Departementer, direktorater og offentlige etater vil også bli rammet, i likhet med høyskoler og universiteter.

Et forsinket skatteoppgjør kan bli resultatet av en streik blant de ansatte i Skatteetaten. Cruisetrafikk, øvrig skipsfart og oljeraffineriet på Slagen vil også få problemer fordi ansatte i lostjenesten i Oslofjorden tas ut i streik.

Politiet, Vervarslinga på Vestlandet, Tollvesenet og Kriminalomsorgen vil også rammes, blant annet ved at innsatte ved Bjørgvin fengsel må flyttes til andre fengsler.

Gir regjeringen skylda

Da meklingen for de statsansatte brøt sammen, var det heller ikke noe grunn for de kommuneansatte å diskutere videre. Storstreiken var et faktum straks etter klokken 4 natt til torsdag.

— Regjeringen har kastet landet ut i storstreik, og det hadde vel de færreste trodd på forhånd, sier Unios forhandlingsleder i staten, Arne Johannessen til NTB.

— Det var nesten ingen bevegelse, og det er spesielt. Når vi ikke engang blir tilbudt det samme som frontfaget i konkurranseutsatt industri fikk, da er svaret enkelt, fortsetter han.

Det ble meklet om både lønn og prinsipper, men til slutt ble altså helheten i tilbudet fra staten for dårlig for arbeidstakerne. En ramme på like under 4 prosent holder ikke for organisasjoner som hadde langt større ambisjoner.

Fagforbundets Jan Davidsen konstaterer at det er streik i kommunene også. Men LO-toppen, som sitter i Aps sentralstyre, skylder ikke like tydelig på regjeringen.

— Vi fikk ingen skisse å ta stilling til. Dermed er streiken et faktum. Det er kommunenes organisasjon KS vi har forholdt oss til, sier han.

Overrasket

Fra før har regjeringen rasende bønder på nakken. Nå har den fått en storstreik i fanget. Administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) innrømmer at situasjonen er krevende.

— Vi ønsker oss aldri streik, men jeg er veldig overrasket over utfallet. Vi la fram et godt og anstendig tilbud som ville ha gitt betydelig reallønnsvekst for alle i offentlig sektor, sier hun til NTB.

Aasrud hevder en førstekonsulent i staten ville ha fått inntil 20.000 kroner i lønnstillegg med tilbudet fra staten. Hun er heller ikke enig i at de offentlig ansatte ble tilbudt mindre enn de ansatte i industrien.

— I revidert nasjonalbudsjett har vi sett på oppgjørene som er avsluttet og anslått lønnsveksten til 3,75 prosent. Men vi registrerer at det er svært høye krav i offentlig sektor nå, sier hun.

Akademikerne er den eneste av de fire hovedsammenslutningene som ikke har brutt meklingen med staten. Organisasjonen er heller ikke i streik i kommunene, men lønnsforhandlingene har tatt en pause som følge av konflikten i staten.

Hva mener du om streiken? Si din mening under!