• TEST: 90 europeiske banker har gjennomgått såkalte stresstester. Åtte av dem strøk, fem spanske, to greske og en østerriksk. FOTO: SCANPIX

Åtte banker klarte ikke EUs stresstest

Testen sjekker hvor rustet Europas bankvesen er til å takle nye kriser.