USA forbereder kriseplan

USAs finansdepartement er i gang med å lage en kriseplan om hvordan landet skal styres om ikke Kongressen blir enig om en avtale om å heve gjeldstaket innen fristen 2. august.