Forrige uke fortalte Fremtiden i våre hender (FIVH) at Nordea som eneste bank i Norge investerer i selskaper som leverer komponenter til atomvåpen.

Det fikk ungdommene i Røde Kors til å se rødt, og tirsdag aksjonerte de mot det de mener er en «total ansvarsfraskrivelse» av banken. Foran ni filialer landet over delte de ut løpeblader og oppfordret Nordea-kundene til å bytte bank.

— Folk flest skjønner at det ikke er lurt å investere i atomvåpen. Men det gjør ikke Nordea. Siden banken ikke klarer å fatte en god avgjørelse i dette spørsmålet, oppfordrer vi kundene til å si fra ved å bytte bank, sier Knut Sverre, leder i Røde Kors Ungdom.

Sammen med en håndfull medarbeidere stoppet han Nordea-kunder utenfor filialen på Majorstuen i Oslo.

— Vi oppfordrer til kundeflukt for å få Nordea til å skjønne at det ikke lønner seg å investere i atomvåpen.

Blandede reaksjoner

Blant kundene var reaksjonene delte.

— Jeg blir sjokkert. Dette er ikke bra for Nordea. Atomvåpen vil vi ikke være med å støtte, sier Naja Jensen. Hun har vært kunde hos banken i mange år.

— Dette var nytt for meg, og jeg synes ikke det er greit. Men jeg vet ikke om jeg bytter bank, sier Katarina Haug.

Linus Gunterberg er ikke overrasket over Nordeas investeringer.

— Jeg smeller inn litt mer penger i banken og ser hvordan det går, sier han.

Forsvarer investeringene

Nordea forsvarer investeringene ved å henvise til at det ikke finnes noen internasjonal konvensjon mot produksjonen av atomvåpen.

— Nordea følger internasjonale ratifiserte konvensjoner i sine investeringsprosesser. Det finnes i dag ingen konvensjoner mot produksjon av atomvåpen, slik det gjør mot klasebomber og landminer, sier Sasja Beslik, leder for ansvarlige investeringer i banken.

- Har dere ikke et selvstendig ansvar for hvor dere investerer?

— Skal man konsekvent ekskludere atomvåpenprodusenter, burde man ikke da også se på land som tillater og bistår i at disse utvikles? Kjernefysiske våpen utvikles i nært samarbeid med myndighetene i USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. Skal man utelukke produsentene, må Norge slutte å kjøpe amerikanske statsobligasjoner, fordi USA produserer atomstridshoder. Dette snakker man aldri om, parerer Beslik.

Et av selskapene Nordea har investert i, som leverer komponenter sentrale i atomvåpenproduksjon, er amerikanske Boeing. De er imidlertid mest kjent for å lage fly.

— Kunder som vil være konsekvente, må slutte å fly Norwegian, som kjøper fly fra Boeing, sier Beslik.

— Dette er en diskusjon som er mye større enn Nordeas investeringer alene.

- Vil ikke produksjon av atomvåpen gjøre det mer sannsynlig at de brukes?

— Vi synes selvfølgelig atomvåpenproduksjon er problematisk, og er klar over at de utgjør en stor trussel mot menneskeheten. Samtidig må vi huske på at atomvåpen har vært produsert i 60 år, men bare blitt brukt én gang.

Beslik sier Nordea vil være den første som trekker sine investeringer så snart en internasjonal konvensjon foreligger.

- Feiltolkning

Norges Røde Kors er uenig med Nordeas tolkning av internasjonal rett og henviser til Genevekonvensjonen.

— Hvis det ikke hadde fantes noen avtaler som forbyr atomvåpen, hadde Nordea hatt sitt på det tørre. Men det finnes forbud mot dette i internasjonal humanitær rett. Genevekonvensjonene forbyr bruk av våpen som skaper unødvendig sivil lidelse, som rammer vilkårlig og uproposjonalt. Atomvåpen bryter med alle disse tre prinisppene, sier Mads Harlem, leder av folkerettsseksjonen i Røde Kors.

Klasevåpenkonvensjonen er ratifisert av 66 land. Genevekonvensjon er ratifisert av alle land i verden.

- Genevebestemmelsen et dermed et mye sterkere uttrykk for universell enighet, sier Harlem.

— Selv om det altså ikke finnes noen egen konvensjon spesifikt om atomvåpen, så er atomvåpen brudd på grunnleggende regler i internasjonal humanitær rett.

Få kunder har flyktet

Thomas Sevang, informasjonssjef i Nordea Norge, har lite til overs for Røde Kors Ungdoms aksjon.

— Vi forstår at det er engasjement rundt denne saken og debatt er bra. Aksjonsformen synes jeg ikke er veldig konstruktivt, men vi tar de signalene som kommer.

- Har noen avsluttet sitt kundeforhold på bakgrunn av atomvåpen-investeringene?

— Ikke som jeg kjenner til, men vi har fått noen kundespørsmål som vi har besvart. Noen forstår hvordan vi tenker når vi får ro til å forklare oss, sier Sevang.