• UNDER BUDSJETT: Siste salve i Jondalstunnelen i dag markerer både innspart tid og kostnad. FOTO: ODD MEHUS

Tunnelsmell under budsjett

Siste salve i Jondalstunnelen i dag markerer både innspart tid og kostnad.