LES OGSÅ:

Onsdag reiste en hel delegasjon fra den norske ambassaden i Islamabad til Kharian, hvor den kjente drosjesvindleren Mohammed Aslam ble arrestert søndag kveld etter å ha vært etterlyst i over ett år. En diplomat hadde møter med Aslam i fengselet, mens en delegasjon politifolk møtte det lokale politiet.

Aslam står overfor valget mellom å sone straffen i Norge frivillig eller risikere alvorlig straffeforfølging i Pakistan fordi han har skaffet seg pakistansk statsborgerskap på feil premisser.

Fikk ID-kort

Mohammed Aslam skaffet seg pakistansk ID-kort i fjor, trolig for å slippe unna dommen på to års fengsel og videre straffeforfølging i Norge. Pakistan utleverer ikke egne borgere, men mye tyder på at Aslam får alvorlig trøbbel med pakistanske myndigheter, siden han aldri skulle hatt statsborgerskapet i Pakistan.

Han reiste til Norge på 1980-tallet og fikk etterhvert norsk statsborgerskap. I tillegg fikk han et kort, et såkalt «grønt kort», som ga ham fri innreise uten visum til sitt opprinnelige fedreland. Hvis du har et slikt grønt kort, kan du ikke få pakistansk statsborgerskap etter over 20 års botid i Norge.

Dermed kan Aslam bli straffeforfulgt fordi det pakistanske ID-kortet er ugyldig fordi han har gitt feil opplysninger til NADRA, som utsteder slike ID-kort.

Anses som norsk

For ikke å forkludre utleveringen av Aslam har norske myndigheter valgt å betrakte ham som norsk statsborger.

— Vi anser ham som nordmann. Hvordan pakistanske myndigheter vil takle at han har skaffet seg ID-kort som statsborger der, kan jeg ikke kommentere, sier politiadvokat Ragnvald Brekke ved Finans- og miljøseksjonen i Oslo politidistrikt.

Han kjenner til reglene om at man i Pakistan ikke kan ha både «grønt kort» og pakistanske statsborgerskap.

Prosessen går sin gang

— Vi lar den rettslige prosessen gå sin gang enten Aslam vil komme frivillig eller ikke. Det blir et nytt rettsmøte 31. oktober, og vi skal bistå fra Norge, sier Brekke.

Han forteller at norske politimyndigheter er i god dialog med politiet i Kharian, mens ambassaden holder kontakten med Aslam.

Pressevakt i UD, Hilde Steinfeld, bekrefter at de har formidlet kontakt med Aslams norske advokat.

- Kan få alvorlige følger

Advokat Torkjell Solbø snakket med Aslam på mobiltelefon onsdag, men vil nå forsøke å reise til Kharian for å bistå sin klient.

— Jeg må få avklart fakta. Hvis han risikerer straffeforfølging i Pakistan på grunn av dette ID-kortet, kan det få alvorlige følger. Da kan det være en fordel for ham å komme til Norge frivillig, sier Solbø.

Starter dialog

— Vi har nå startet en dialog for å diskutere frivillig hjemsendelse til Norge, men det er mange uavklarte spørsmål knyttet til dette, sier Solbø.

Han sier at Aslam er ved godt mot, men at kontakten er begrenset fordi klienten ikke får lov til å ringe fra fengselet.

— Aslam gav uttrykk for at han ville at jeg skulle besøke ham i fengselet, sier Solbø.