Statoil ASA har besluttet å selge seg ned i tre felt og gå ut av fem felt på norsk sokkel for en salgssum på 1,625 milliarder dollar (9,3 milliarder kroner). Kjøperen er Centrica, et ledende energiselskap i Storbritannia, og en etablert aktør på norsk sokkel.

Ukontroversielt

Trond Omdal i Artic Securities mener at oljefeltsalget er ukontroversielt.

— Statoil har 50 små felt som er verdt under en milliard hver. Det koster å drive disse feltene både personell- og kostnadsmessig. Ved å selge unna så frigir de ressursene slik at de kan brukes til å jobbe på de nye feltene, sier Omdal.

Han mener det hadde skapt mer debatt dersom Statoil også hadde gitt fra seg operatørskapet på blant annet Veslefrikk.

— Det ville virkelig frigitt ressurser. Det er en fare for at Statoil blir for strukket når de skal operere på så mange felt samtidig, sier han.

Gass for hundre milliarder

Centrica skal kjøpe gass av Statoil for 100 milliarder kroner i perioden 2015-2025.

Selskapene har inngått en langsiktig avtale om leveranse av fem milliarder kubikkmeter gass per år i ti år til det britiske markedet. Det tilsvarer det årlige gassforbruket til 3,5 millioner britiske hjem.

— Dagens kunngjøring er av høy strategisk viktighet der to av Storbritannias viktigste energiaktører påtar seg langsiktige forpliktelser for å bidra til Storbritannias energisikkerhet. Avtalen viser også at Statoils portefølje av naturgass på norsk sokkel er konkurransedyktig, sier konsernsjef Helge Lund i Statoil i en pressemelding.

Storbritannia importerer i dag rundt 50 prosent av sitt gassbehov. Avtalen sikrer gass til å møte fem prosent av det totale årlige behovet, og er verdsatt til cirka 108 milliarder kroner. Avtalen erstatter en eksisterende avtale som ble signert i 2002, og løper ut i 2015.

Trenger borecash

Eierandelene omfatter hovedsakelig gassproduksjon på områdene Kvitebjørn, Valemon, Fulla, Vale, Skirne og Heimdal, der Statoil fortsetter som operatør, samt oljefeltene Frigg-Gamma-Delta.

— Transaksjonen styrker vår kapasitet til å fortsette satsingen på verdiskapende vekst på norsk sokkel, ett av verdens mest attraktive olje- og gassregioner. Den bekrefter også verdien av eierandelene på norsk sokkel og hvordan vi skaper verdi ved å konsentrere vår satsning på sokkelen, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge i en pressemelding.

Salgene vil ifølge Statoil, ikke føre til nedbemanning.