Venter stort boligunderskudd

Kun Oslo har større gap enn Hordaland mellom ventet boligbehov og antall boliger som bygges.