Knallhard kritikk av Statoil-rapport

Statoil sin granskingsrapport etter Gullfaks-evakueringa i vår, får hard medfart av Petroleumstilsynet.