• RIKE GRÜNDERE: Jan Berg, Øystein Gismervik og Karl Sandvik (til h.)

Gründermillionærene

De jobbet hardt og bygget opp sitt eget selskap. Plutselig satt de igjen med vinnerloddet.