Oljeallianse på Stortinget knuste forsøk på letestopp i Nordsjøen

Torsdag mislyktes fem partier i å innføre letestopp på sokkelen. Fredag helte Equinor olje i såret med nytt funn.

KrF-leder Olaug Bollestad ble avbildet på talerstolen i Stortinget torsdag under debatten om skjenkestopp. Senere stemte hun nei til letestopp. Her med visepresident Svein Harberg (H).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

SV, Rødt, Venstre, MDG og Pasientfokus stemte torsdag for stans i all tildeling av letetillatelser på norsk sokkel.

– Dette er i realiteten et forslag om å stanse norsk petroleumsnæring, sa Ole André Myhrvold (Sp) før voteringen.

Anklagen ble avvist av forslagsstillerne – før Ap, Høyre, Frp, Sp og KrF sørget for at petroleumsjakten fortsetter med 81 mot 19 stemmer.

Men:

– Siden MDG kom inn på Stortinget, har allianse mot mer oljeleting vokst, påpekte Une Bastholm (MDG).

Troll C på Trollfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen. Equinor er operatør. Troll C er en halvt nedsenkbar bolig- og produksjonsinnretning i stål.

Nytt oljefunn

Dagen derpå dryppet olje i sårene til letemotstandere da Equinor meldte om funn av 21–33 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter nær Troll- og Fram-området på felt eid av Equinor og Wellesley.

Equinor tror det er gode penger å tjene og vil vurdere tilknytning til Troll B eller Troll C-plattformen.

Funnet skjer etter leting i brønner som fikk tillatelse i en tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) i 2011. I TFO-runder gis lisenser til de best kjente og mest modne områdene.

Den andre letepilaren er nummererte konsesjonsrunder.

Forslaget fra SV, Rødt, MDG og Venstre innebærer letestopp for begge.

– Hvis dagens forslag bli vedtatt, vil det føre til at titusenvis av arbeidere langs kysten mister jobben over natten, til konkurser og massearbeidsledighet, til tomme hus og lavere levestandard, og det vil ikke ha effekt på globale utslipp, sa Roy Steffensen (Frp).

– Ingen her sier at vi skal ha stopp i olje- og gassproduksjonen i morgen. Det er ny oljeleting og leting etter nye felt det er snakk om. Vi kommer selvsagt til å ha produksjon, sa tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Strutsepolitikk?

Lars Haltbrekken (SV) slo fast at SV, MDG, Venstre og Rødt er på linje med klimaforskere, FNs generalsekretær og det internasjonale energibyrået om at ny leting etter mer fossile energi ikke kan igangsettes.

– Vi velger å lytte til disse faglige, viktige rådene i stedet for å stikke hodet i sanden som en annen struts og tro at vi kan fortsette som før, sa Haltbrekken.

Geir Pollestad, her på valgvake i september i fjor, sitter i finanskomiteen på Stortinget.

– Tror ikke Senterpartiet på dette, Geir Pollestad?

– Klart det kunne hadde en effekt om hele verden ble enige om å ta ned produksjonen, men forslaget går egentlig ut på å flytte produksjonen. Jeg har til gode å høre FNs generalsekretær ta til orde for at Norge ensidig kutte ut olje- og gassvirksomheten. Dessuten er det norske folkevalgte som styrer norsk politikk, ikke FNs generalsekretær.

– Når dere parismålet med fortsatt leting og produksjon?

– Klimabidraget ved å kutte norsk olje og gass vil være lite. I stedet må det gjøres kraftfulle tiltak for å få ned olje og gass og legge om industrien. Det jobber en ut fra at en skal nå. Så vil teknologiutviklingen være avgjørende for å nå målet, sier Pollestad.

Han mener letestopp ville ha gitt dramatiske konsekvenser for Norge og Stavanger-regionen.

– Et vedtak om letestans er mer dramatisk enn en sluttdato, fordi det vil innebære en bråstopp i en stor del av aktiviteten i næringen. Det ville ha utløst masseoppsigelser bare på få dager. Alt stopper med et sånt dramatisk vedtak. Derfor synes jeg at Ingrid Fiskaa (SV), Mímir Kristjánsson (Rødt) og lokale Venstre-folk burde vært mer åpne om at de i appeller om natur- og miljøhensyn i realiteten stemmer for yrkesforbud for en stor gruppe mennesker som vil ramme veldig mange i Rogaland, sier han.

Mímir Kristjánsson avbildet i Stortinget i desember. Foran: Lisa Klungland (Sp).

– Falske profeter

Mímir Kristjánsson tror Pollestad må være den eneste personen i hele Rogaland som ikke har fått med seg at Rødt går inn for stans i oljeleting.

– Det er litt underlig, for jeg har deltatt i minst ti debatter med Pollestad der jeg har sagt klart fra om dette. Men det er jo ikke alle her i verden som er like flinke til å lytte, svarer han.

Rødt vil ikke ha en oljesluttdato, og Kristjánsson tror ikke det er klokt å åpne nye områder for oljeleting for produksjon «kanskje helt fram mot år 2100.»

– Jeg vil advarer oljearbeiderne i Rogaland mot å lytte til falske profeter av Pollestads type som later til å tro at politikerne i Oslo kan vedta mer hydrokarboner på havbunnen enn det er, slår Rødt-profilen fast.

– Utrolig synd

– Det er utrolig synd at reverseringspartiet Senterpartiet bruker hver eneste anledning på å motarbeide tiltak som er bra for klimaet. Det er synd for klimaet og for verdens barn og unge som vil oppleve klimaendringene på kroppen. Venstre kjemper for at vi i tiden framover heller bruker enda mer ressurser på å tilrettelegge for nye og grønne arbeidsplasser, svarer Kjartan Alexander Svartsund Lunde (V).

– Vi har mange felt i produksjon som vil vare i lang tid, men i tråd med at verdens etterspørsel av olje vil minske, er det fornuftig å ta foten av gasspedalen nå, og ikke tillate leting i nye områder. For Venstre handler det både om å ta vare på klima og tilrettelegge for en grønnere økonomi, fortsetter fylkeslederen i Rogaland Venstre.

Fiskaa var utilgjengelig for kommentarer.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) besøkte Johan Sverdrup-feltet i november i fjor.

SV-blokaden

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) slo torsdag fast at TFO-runder vil bli gjennomført i år og årene som kommer. Hun trakk fram blant annet hva bransjen bidrar med av inntekter, verdiskaping, arbeidsplasser og ringvirkninger i og for Norge.

Men det er usikkert når den 26. konsesjonsrunden kan bli avholdt. SV lyktes før jul å hindre at runden utlyses i 2022.

Det gjør Frp sterkt bekymret. Frank Sve (Frp) sa at utsettelsen står i sterk kontrast til regjeringens slagord om å utvikle, ikke avvikle, olje- og gassnæringen.

Fire utvinningstillatelser ble gitt i den 25. konsesjonsrunden i 2021. I den 24. runden i 2018 ble 11 tillatelser innvilget.

Equinor-funnet som ble kjent fredag, skjer altså etter en TFO-runde i 2011.

– Det forteller at næringen jobber langsiktig og at det er ganske udramatisk at det ikke blir en ordinær konsesjonsrunde i 2022. Det ville nok ikke ha blitt en 26. runde i år uansett. men TFO og leting i og nær eksisterende funn vil være sentralt i årene som kommer, sier Pollestad.

– Du sier udramatisk. Men i neste forhandlingssving vil vel SV ha ambisjoner om å få til noe like bra eller bedre? Du gir lillefingeren og kanskje hele hånden etter hvert?

– Det vil jeg ikke forskuttere. Avtalen med SV gjelder for 2022. Så må vi i samråd med næringen se nærmere på forholdet mellom TFO og en ordinær konsesjonsrunde.

– Kan en utvide TFO-rundene for å kompensere for nei til ordinære runder?

– TFO har uansett blitt viktigere, mens konsesjonsrundene har blitt mindre viktige. Det som gjaldt på 1990-tallet, gjelder ikke nødvendigvis i dag.

PS! Dette KrF-forslaget fikk bare stemmene fra KrF og MDG: «Stortinget ber regjeringen ha Parisavtalen og lov om klimamål, samt hensynet til klimarisikoen for norsk økonomi, som rammer for videreutviklingen av norsk petroleumsvirksomhet og begrense fremtidige lisenstildelinger til utvidelser eller forlengelse av allerede eksisterende produksjon i modne områder.»

Publisert: