EU-kommisjonen: Vil innføre forbud mot russisk olje

Den sjette sanksjonspakken mot Russland innebærer at importen av råolje avsluttes i november. Nå skal også landets største bank kastes ut av det internasjonale banksystemet Swift.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen presenterer onsdag morgen den nye sanksjonspakken for EU-parlamentet.
Publisert: Publisert:

EU-kommisjonen vil forby import av russisk olje til landene i unionen. Det sa kommisjonens leder Ursula von der Leyen da hun presenterte den sjette sanksjonspakken for EU-parlamentet onsdag.

– La meg være tydelig: Dette blir ikke lett. Noen medlemsland er sterkt avhengig av russisk olje, sa von der Leyen.

Importforbudet skal skje gjennom en gradvis utfasing av oljeimporten.

Dette innebærer at i løpet av seks måneder skal import av russisk råolje fases ut. For raffinerte produkter, som blant annet inkluderer drivstoff, vil utfasingen skje innen utgangen av året.

– Dette vil være et komplett importforbud på all russisk olje, skipsbåren og gjennom rør, råolje og raffinert, sa von der Leyen.

Hun understreket at utfasingen skal skje på en «ordnet» måte.

– Dermed maksimerer vi presset på Russland, samtidig som vi minimerer skadene på oss og våre partnere rundt i verden, sa EU-toppen.

– Oljekrigen har akkurat startet

Oljeprisen stiger noe etter nyheten ble kjent. Et fat Nordsjøolje (brent spot) koster nå 107,50 dollar fatet, en oppgang på rundt to dollar fra dagen før.

– Oljekrigen har akkurat startet, kaller SEBs sjefanalytiker for råvarer, Bjarne Schieldrop, en ny rapport om oljemarkedet rett etter nyheten ble kjent.

– Russisk olje er nå «dårlig olje». EU og deres allierte OECD-land kommer ikke til å røre fossilt drivstoff fra Russland i årene som kommer, skriver han i rapporten.

Schieldrop skriver at Ungarn, Slovakia og Tyskland lenge har stått i veien for et importforbud, men at Tyskland nå har snudd.

– Tyskland har allerede redusert avhengigheten av oljeimport fra 35 til 12 prosent, og forventer å være på null innen midten av sommeren, skriver han.

For Slovakia og Ungarn er situasjonen mer uavklart, landene har tidligere uttalt at de vil legge ned veto mot et importforbud. Schieldrop mener dagens nyhet gjør at det ser ut som at disse nå vil få «unntak så EU kan gå videre med sanksjonene». EU-kommisjonen har foreløpig ikke gitt uttrykk for noen slike unntak.

En talsperson for ungarske myndigheter skriver til Reuters at de ikke ser noen plan eller garantier i forslaget på hvordan en overgangsperiode kan håndteres.

Kaster ut storbank

I tillegg vil Russlands største bank, Sberbank, utestenges fra banksystemet Swift. Også to ikke-navngitte «storbanker» utestenges.

von der Leyen mener at EU på denne måten rammer banker som er «systemkritisk for det russiske finanssystemet.»

– Dette vil forsterke den fullstendige isolasjonen av den russiske finanssektoren fra det globale systemet, sa hun.

Syv russiske banker har tidligere blitt utestengt fra det internasjonale banksystemet.

At russiske banker kastes ut av Swift betyr at det blir mer eller mindre umulig å overføre penger mellom de aktuelle bankene og verden utenfor. Mer enn 11.000 finansinstitusjoner verden over er forbundet gjennom Swift-systemet.

Den russiske sentralbanksjefen Elvira Nabiullina har tidligere påstått at tolv land har sluttet seg til et alternativt system for internasjonale betalinger.

Sanksjonspakken må godkjennes av alle de 27 EU-landene. Landene skal møtes onsdag for å diskutere forslagene.

Publisert: