Staten redder Avinors pluss i 2021

Coranapandemien rammer landets største flyplasseier hardt. Uten statlige tilskudd hadde tapene vært på flere milliarder kroner.

Avinor-sjef Abraham Foss startet opp i jobben midt under coronapandemien i fjor. Selv om trafikken var bedre i 2021 enn året før, er man langt unna nivåene fra før pandemien.
Publisert: Publisert:

Den statlige flyplasseieren Avinor karret seg i pluss for 2021, men må se bunnlinjen mer enn en halv milliard kroner svakere enn før coronapandemien.

Men uten statlige tilskudd på 3,8 milliarder kroner hadde det vært enda verre.

Betydelig lavere passasjertrafikk og færre flybevegelser spiser av finansene, og Avinor, som er i brudd med egne egenkapitalkrav, må ta grep for å motvirke utviklingen.

«Selv om det fra og med sommeren 2021 har det vært økning i reiseaktiviteten, har færre flybevegelser og passasjerer gjennom hele pandemiperioden resultert i kraftig nedgang i trafikkinntekter og kommersielle inntekter for Avinor de siste to årene», heter det i styrets beretning i kvartalsrapporten som ble fremlagt tirsdag.

Avinor fikk et resultat før skatt på 261 millioner kroner i 2021 av driftsinntekter på 9,3 milliarder kroner i 2021, opp fra et resultat før skatt på −925 millioner av driftsinntekter på rundt 8,2 milliarder kroner i 2020.

Avinor hadde et resultat før skatt på rundt 900 millioner kroner av driftsinntekter på omkring 11,8 milliarder kroner i 2019. Uten ev statlige tilskudd.

I fjerde kvartal 2021 var resultatet før skatt på – 569 millioner kroner, av driftsinntekter på nær 2,1 milliarder kroner.

– Stor usikkerhet

«Som følge av reiserestriksjoner ved inngangen til året, forventes at første kvartal 2021 blir svakere enn fjerde kvartal 2021. Det forventes en økning i trafikkprognosene utover i 20211», skriver Avinor, og fortsetter;

«Det er imidlertid fortsatt stor usikkerhet med hensyn til prognosene for flytrafikken».

Avinors lufthavner håndterte i 2021 en passasjertrafikk som totalt for alle lufthavner var 59 prosent lavere enn nivået i 2019, ifølge styrets beretning.

Flytrafikken, målt i antall passasjerer og flybevegelser over Avinors lufthavner, økte i løpet av 2021 med henholdsvis 10,2 prosent og 8 prosent sammenlignet med 2020.

Fjerde kvartal isolert sett hadde god vekst sammenlignet med fjerde kvartal 2020, men lå likevel kun på ca. 69 prosent av fjerde kvartal 2019, fremgår det.

Må spare kostnader

Avinor varslet i forbindelse med tredjekvartalsresultatene at selskapet sto i fare for å gå under egenkapitalkravet på 40 prosent uten ytterligere statlige tilskudd.

– Vi jobber med tiltak for å styrke egenkapitalen på lengre sikt. Dette vil omfatte videreføring av kostnadsbesparende tiltak, reduksjon i investeringsnivå, og inntektsagenda, sa Foss da.

Budskapet gjentas og utdypes i styrets beretning for fjerde kvartal.

«Administrasjonen arbeider med tiltak for å styrke egenkapitalen på lengre sikt. Dette kan omfatte videreføring av kostnadsbesparende tiltak, nye reduksjoner i investeringer, salg av eiendeler og økte luftfartsavgifter til flyselskapene», skriver styret.

Egenkapitalandelen var på 39,4 prosent ved årsskiftet, ifølge rapporten.

Avinor mottok i alt 3,8 milliarder kroner fra Staten i fjor, som inngår som del av driftsinntektene.

Les også

Avinor lyser ut milliardkontrakter på Norges største flyplasser

Ikke tilskudd

I en børsmelding 23. desember i fjor ble det klart at ytterligere statlige tilskudd ikke var budsjettert for i 2021, og at Avinor uten ville gå i brudd med egenkapitalkravet per 31. mars 2022.

«17. desember 2021 ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Avinor hvor det ble gitt en forlenget midlertidig tillatelse til å avvike fra egenkapitalkravet slik det er beskrevet i § 5 i vedtektene. Denne tillatelsen er gjeldende til 31. mars 2022», het det da.

I januar i år utsatte også Avinor utbyggingen av nye Bodø lufthavn med ett år.

Det betyr at ny lufthavn kan stå ferdig siste halvdel av 2029. Prosjektet har en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner.

Publisert: