Tillitsvalgt: – Det skjer lønnstyveri fra oljearbeidere

Petroleumstilsynet har slått ned på omfattende ulovlig innleie i oljeservicebedriften Kaefer Energy. Tilfellet er langt fra enestående, hevder Fellesforbundet i Stavanger som vil avvikle bemanningsbransjen.

Fellesforbundets avdeling 25 vil ha en styrt avvikling av bemanningsbransjen. Her er leder Arild Håvik i avdeling 25, til høyre, og Erlend Nygård, klubbleder på Rosenberg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Utenfor Folkes Hus i Stavanger er Arild Håvik i Fellesforbundet og klubbleder Erlend Nygård på Rosenberg klar til å brette opp ermene. De vil kjempe for at bemanningsbransjen legges ned i sin nåværende form.

Et nytt regelverk for innleie kom på plass i fjor, men Håvik og Nygård er likevel bekymret for utviklingen bemanningsbransjen. De frykter at de negative forholdene innenfor særlig bygg og anlegg, kan slå inn i andre bransjer.

– Komme ut av kontroll

– Store deler av bemanningsbransjen er i ferd med å komme ut av kontroll. Vår erfaring gjennom å ha fulgt bemanningsbransjen tett gjennom flere år er at de seriøse aktørene er i mindretall, sier Arild Håvik, leder i Fellesforbundets avdeling 25, til Aftenbladet.

Håvik mener problemene startet med frislippet i bemanningsbransjen rundt år 2000. De ble forsterket med EU-utvidelsen i 2004 hvor flere aktører innenfor bemanningssegmentet knyttet til seg billig arbeidskraft fra Øst-Europa.

Høsten 2019 gjorde Fellesforbundet vedtak om å oppfordre regjeringen til å forby innleie på visse områder og bransjer umiddelbart, samt på sikt å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form.

Nylig forsterket Fellesforbundets avdeling 25 i Stavanger dette og uttalte at det også er nødvendig med strakstiltak i eget område; for bygg og anlegg og ISO-bransjen i vårt distrikt - og ikke bare innenfor bygg og anlegg i Oslofjord-området.

Vår erfaring gjennom å ha fulgt bemanningsbransjen tett gjennom flere år er at de seriøse aktørene er i mindretall (Arild Håvik, Fellesforbundet)

Pålegg til Kaefer

I oljeserviceselskapet Kaefer Energy har klubbsekretær Atle Rostad i Fellesforbundet kjempet mot det han mener har vært ulovlig innleie hos selskapet i flere år.

Så i juni i år ga Petroleumstilsynet pålegg, det vil si et rettslig bindende vedtak, om å stanse innleie av arbeidskraft for å dekke et vedvarende behov i Kaefer Energy. Selskapet har frist til 16. september med å gjennomføre pålegget fra Petroleumstilsynet.

Her kan du lese rapporten fra Petroleumstilsynet.

Administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer Energy ønsker ikke å kommentere pålegget eller kommentarene til Rostad. Da varselet kom i juni i år, mente han det var en del feil i Ptils konklusjoner som er følgende:

  • Innleie av arbeidstakere som ikke utfører arbeid av midlertidig karakter skal opphøre.
  • For den delen av innleie som Kaefer vurderer som lovlig, skal Kaefer beskrive vurderingene som er foretatt.
  • Kaefer skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Selv sa Bård Bjørshol da til Aftenbladet:

– Mange elementer er ikke reflektert over og den inneholder feil. Vi skal studere rapporten nøye og komme tilbake.

Les også

Petroleumstilsynet: Ulovlig innleie hos Kaefer Energy

ISO-fagene i oljebransjen er preget av mye innleid arbeidskraft (Illustrasjonsfoto av ISO-arbeider).

– Har null beskyttelse

Klubbsekretær Atle Rostad sier det har vært vanskelig å nå fram med denne problematikken hos myndighetene. Dels skyldes dette at Petroleumstilsynet fram til i fjor ikke har gått inn i saker som er av privatrettslig karakter.

– Hvis ikke det som har skjedd i Kaefer Energy hadde vært ulovlig, ville knapt noe vært det fordi omfanget har vært så vanvittig. Dette minner mer om en forretningsmodell som selskapet har lagt seg på enn å leie inn arbeidskraft for å ta unna aktivitetstopper. Det er også en måte å omgå lov- og avtaleverket på, da ansatte i bemanningsbransjen i praksis har null beskyttelse, hevder Rostad.

Han mener ulovlig innleie av arbeidskraft er et stort problem nederst på rangstigen blant oljearbeidere generelt. Derfor vil også han at politikerne må forby bemanningsbransjen i sin nåværende form og rydde opp i forholdene.

Leder Arild Håvik i Fellesforbundets avdeling 25, til høyre, og Erlend Nygård, klubbleder på Rosenberg.

– Det skjer lønnstyveri på lønnstyveri fra oljearbeidere. Folk fratas rettigheter og rettsvern. En stor del av sysselsettingen i bransjen kommer fra løsarbeid, under arbeidsgivere som ikke er skikket til å være det. Lønnspresset går ytterligere ned. For petroleumsbransjen er problemet størst i ISO-fagene (isolering, stillasbygging og overflatebehandling), men det er galt mange andre steder. Tidligere rapporter viser at dette er aktuelt både ved verft og petrokjemiske landanlegg, hevder Rostad.

Han sier personer som er tilknyttet et bemanningsbyrå sitter med mobiltelefonen i hånda og venter på jobb.

– De vet ikke når de skal jobbe, hvor mye eller når de får lønn neste gang. De er helt prisgitt en SMS for å tjene penger, forteller Håvik.

Rosenberg må ha innleie

Rosenberg Worley i Stavanger er helt avhengige av å leie inn arbeidskraft for å ta unna aktivitetstopper ved verftet. I dag løses dette via avtaler med bemanningsbyråer, i tidligere tider drev verftet selv med innleie av arbeidskraft.

Leder Erlend Nygård i Fellesforbundets Rosenberg-klubb erkjenner at de negative sidene med bemanningsbransjen er blitt for store og er enig i at bemanningsbransjen gradvis må avvikles i sin nåværende form.

Atle Rostad, klubbsekretær i Kaefer for Fellesforbundet, er glad for at Petroleumstilsynet nå har tatt tak i det han mener er et årelangt innleieproblem i Kaefer Energy.
Les også

Rødt vil rydde opp: - Folk står med lua å hånda og ber om jobb

– Generelt vet vi at dette skjer i bemanningsbransjen. Jeg kan ikke si om dette også skjer på Rosenberg, men vi har ikke avdekket noen tilfeller rundt dette på Rosenberg. Her må vi stole på at bemanningsbyråene forholder seg til likelønnsprinsippet. De innleieselskapene vi benytter oss av opererer seriøst, fortsetter Nygård.

Nygård legger til at Rosenberg-klubben ønsker flest mulig fast ansatte. Han mener å se at innleie av arbeidskraft svekker organisasjonsgraden og truer den norske modellen om et sterkt partssamarbeid. I tillegg til en sterkere offentlig arbeidsformidling, med ordnede forhold, mener Nygård og Håvik at det igjen bør bli sett mer på utveksling av fagfolk mellom bedriftene i leverandørindustrien.

– To sett med arbeidskontrakter

Håvik og Nygård hevder de er kjent med tilfeller i den useriøse delen av bemanningsbransjen hvor det er avdekket to sett av arbeidskontrakter: En går til arbeidsgiver/innleier og forholder seg tilsynelatende til regelverket, mens den andre kontrakten går direkte til arbeideren og har lavere lønn.

– Rosenberg har faste avtaler med bemanningsselskap og det er en forutsetning at de følger prinsippet om likelønn. Men om det er noen som går inn for å lure oss, har vi ikke sjanse til å kontrollere at alle de innleide arbeiderne som er hos oss i kortere og lengre perioder, faktisk får det de skal ha av lønn. Vi tar stikkprøver, men må stole på at bemanningsselskapene står for det de lover, sier Nygård.

Håvik understreker at lav lønn bare er en av problemstillingene som rammer innleide arbeidere til ulike bransjer. Leverandørindustrien ikke er tjent med A- og B-lag blant arbeiderne, mener han.

– Den største utfordringen er at bemanningsselskapene ikke følger normal oppførsel i arbeidslivet. Dersom Rosenberg har lite arbeid, må de permittere og de ansatte ivaretas av NAV. Den biten hopper bemanningsbransjen over; uten oppdrag, ingen lønn. Bemanningsselskapene tar ikke den kostnaden det er ved å permittere, og da blir deres ansatte stående helt uten rettigheter. Slik kan vi ikke ha det. Her må vi få kontroll igjen. De norske verftene, inkludert Rosenberg, fungerte utmerket tidligere også da de ikke leide inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, påpeker Håvik.

Direktør Jan T. Narvestad ved Rosenberg Worley.

– Ryddige forhold

Direktør Jan T. Narvestad ved Rosenberg Worley mener Rosenbergs del av industrien har ryddige og avklarte forhold med bemanningsselskapene de benytter. Som klubbleder Erlend Nygård sier han at det er en forutsetning av likelønnsprinsippet følges, slik at innleide via bemanningsbyrå har samme lønnsbetingelser som faste ansatte.

– Vi har samarbeidsavtaler med faste leverandører av personell. Vår erfaring er at disse har ordnede forhold og leverer kvalifiserte folk til oss.

– Kan du garantere at de som er innleid faktisk får den lønnen av bemanningsselskapet som oppgis til dere?

– Vi kan ikke garantere, men vi opplever forholdene som ryddige med de seriøse aktørene vi benytter oss av. Finner vi avvik, blir dette korrigert umiddelbart. Men nå er det lenge siden vi har avdekket avvik, sier Narvestad.

– Hva vil det bety for Rosenberg om bemanningsbransjen i sin nåværende form avvikles? 

– Det vil være katastrofe for oss. Vi vil ikke være i stand til å ta de oppdragene vi gjør i dag. Er problemet selve bemanningsbransjen eller useriøse aktører? For vår del forholder vi oss til seriøse aktører som opptrer i henhold til de reglene som gjelder for arbeidslivet.

– Fellesforbundets tanke er at den erstattes av en annen ordning, for eksempel via NAV eller andre ordninger?

– NAV er ikke satt opp slikt i dag, men jeg sier ikke at de ikke kan gjøre det i framtiden. Hovedpoenget er at vi ikke kan operere uten en ordning med formidling av arbeidskraft. I dag har vi ikke nok folk i Norge med den kompetansen vi etterspør, og da er vi avhengig av å leie inn arbeidskraft for å håndtere aktivitetstopper hos oss, sier Narvestad.

Kaefer Energy, som nå har fått pålegg av Petroleumstilsynet for ulovlig innleie, har også hatt oppdrag for Rosenberg Worley i forbindelse med Martin Linge-prosjektet.

Publisert: