De rikeste på Voss

Her er listen over de ti rikeste i Voss kommune, rangert etter fjorårets formue.