En av ti IT-ansvarlige leser ansattes e-post

Hver tiende IT-ansvarlig i bedriftene har gått inn og lest ansattes private e-post etter at sjefen har bedt om å få innsyn.