Hevder 12 land har sluttet seg til russisk Swift-alternativ

Den russiske sentralbanksjefen Elvira Nabiullina påstår at flere land har sluttet seg til Russlands alternative system for internasjonale pengeoverføringer.

Russlands sentralbanksjef, Elvira Nabiullina, taler mandag til Dumaen i Russland.
Publisert: Publisert:

I en tale til statsdumaen i Russland påstår den russiske sentralbanksjefen, Elvira Nabiullina, at 12 land har sluttet seg til Russlands alternativ til Swift.

Swift (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er et internasjonalt nettverk som legger til rette for at banker kan overføre penger på en effektiv måte. Mer enn 11.000 finansinstitusjoner verden over er forbundet gjennom Swift.

I februar ble en rekke russiske banker utestengt fra Swift. Dette har gjort internasjonale betalinger og overføringer vanskelig for mange russiske selskaper og privatpersoner.

– Da trusselen om å bli utestengt fra Swift først kom på bordet i 2014, utviklet vi Russlands Banks finansielle meldingssystem (såkalt SPFS).

– Nå har 52 organisasjoner fra 12 land knyttet seg til dette, sier Nabiullina i talen.

Hun nevner ikke hvilke land eller organisasjoner dette er, og påstanden har ikke blitt bekreftet fra andre hold.

– Sanksjoner har kuttet oss av fra overføringer i reservevalutaer. Her må vi utvikle et system for betalinger i nasjonale valutaer, noe vi gjør gjennom bilaterale avtaler med en rekke land. I tillegg vil digitalrubelen spille en viktig rolle, sier Nabiullina i talen, og viser til at kryptoversjonen av rubelen testes ut hos banker allerede.

Nye EU-sanksjoner rettes mot russiske banker

Styringsrente på 20 prosent skal ha hjulpet

I talen til statdsumaen nevnte Nabiullina også hva sentralbanken har gjort for å bøte på situasjonen som oppsto etter vestlige sanksjoner traff landet i vår.

Rett etter Russland invaderte Ukraina, satte sentralbanken i Russland opp styringsrenten til 20 prosent. Sentralbanken tror den skarpe oppgangen hjalp på situasjonen.

– Folk tok ut mer penger fra bankene i februar og mars i år enn de gjorde våren 2014, sier Nabiullina.

Våren 2014 var da Russland invaderte Krim-halvøya som tilhører Ukraina.

– Økningen i styringsrenten sakket også ned inflasjonshoppet, sier Nabiullina. Hun har derfor senket styringsrenten til 17 prosent nå, og hun tror samtidig inflasjonen vil være tilbake til målet på fire prosent i 2024.

Tror sanksjoner vil føre til reelle endringer i russisk økonomi

Den russiske sentralbanken tror bedrifter må finne seg nye handelspartnere.

– Sanksjonene påvirket først og fremst finansmarkedet, men nå vil de også i økende grad påvirke de reelle sektorene i økonomien. Restriksjoner på handel og logistikk vil kreve at russiske selskap må se etter nye partnere og logistikkruter. Vi vil nå gå inn i en periode med aktiv strukturell transformasjon, sier sentralbanksjefen i Russland.

Nabiullina sier dette vil bidra til høyere inflasjon enn målet til sentralbanken på fire prosent. Hun vil likevel ikke gjøre noe særlig med det, siden hun ser på årsaken som å stamme fra tilbudssjokk i økonomien.

Ifølge Reuters har sanksjoner også fryst midler på til sammen 300 milliarder dollar som Russland hadde i utlandet.

– Moskva planlegger å ta rettslige skritt angående disse frysningene, men dette må tenkes grundig gjennom, sier Nabiullina, ifølge Reuters.

Putin svarer på vestlig importkutt: Vil satse på energieksport mot øst
Publisert: