EU-landene enige om frivillig gasskutt

Medlemslandene i EU er blitt enige om en plan for å redusere bruken av russisk gass og går inn for et frivillig kutt på 15 prosent fra 1. august.

EU-landene er blitt enige om en måte å redusere avhengigheten av russisk gass på i vintermånedene. Avbildet er Luxemburgs energiminister Claude Turmes, Danmarks klimaminister Dan Jørgensen og Tsjekkias industriminister Josef Sikela, som også er visestatsminister i EU-kommisjonens formannskap.
Publisert Publisert

Saken oppdateres.

– Dagens situasjon har vist at medlemslandene vil stå imot forsøk fra Russland på å skape splittelse i EU ved å bruke energi som våpen, sier visestatsminister Józef Síkela i EUs formannskap i en melding.

Gasskuttet er frivillig, men kan bli påtvunget ved en nødsituasjon, hvor for eksempel Russland kutter alle gassleveranser til Europa.

Det er også enighet om at land som ikke er koblet på andre medlemslands gassnettverk er unntatt det obligatoriske gasskuttet. Det samme gjelder land hvor strømnettet ikke er koblet på EUs nett.

– Vinteren kommer, og vi vet ikke hvor kaldt det blir. Men det vi vet med sikkerhet, er at Putin kommer til å fortsette å spille sine skitne spill og misbruke gassforsyningene til å drive med utpressing. Det må vi forberede husholdningene våre og økonomiene våre på.

Nær samtidig som enighet om avtalen offentliggjøres kommer det ifølge Bloomberg melding fra Kreml at det har oppstått «enkelte problemer» med en annen Nord Stream-turbin, som leverer gass til Europa.

Kun Ungarn stemte mot

Bakteppet er betydelig uro i EU for energiforsyningene til vinteren og frykt for bortfall av all russisk gass.

Enigheten innebærer betydelig mindre strengere regler enn hva EU-kommisjonen først la opp til.

Síkela forklarer dette med at situasjonen er forskjellig fra land til land. Noen øystater, som Malta og Irland, er helt frakoblet energisystemene i øvrige medlemsland, mens andre land har få sammenkoblinger til resten av kontinentet, deriblant Spania og Portugal på Den iberiske halvøy.

Ifølge Luxemburgs utenriksminister var det kun Ungarn som stemte imot forslaget, skriver Bloomberg.

Et annet aspekt er at noen land sliter med å nå målet om å fylle gasslagrene til minst 80 prosent av full kapasitet før vinteren, mens andre – deriblant Tsjekkia – allerede har nådd dette målet.

Samlet sett ligger fyllingsgraden i EUs gasslagre nå på 66 prosent.

Gassrørledninger fra Russland til Europa

Kutt i leveransene

Det ekstraordinære energiministermøtet holdes dagen etter at den russiske energigiganten Gazprom meldte at leveransene av gass til Tyskland igjen vil bli redusert. Fra og med onsdag vil leveransene gjennom gassrørledningen Nord Stream 1 bli redusert til 20 prosent av full kapasitet. Da stenges nok en turbin som følge av teknisk vedlikehold, ifølge Gazprom.

Ifølge EUs energikommissær Kadri Simson er det nettopp et slikt scenario EU-kommisjonen har advart mot.

– Gårsdagens kunngjøring fra Gazprom understreker nok en gang at vi må være forberedt på muligheten for kutt i forsyningene fra Russland når som helst, sa Simson ved ankomst til energiministermøtet i Brussel.

– Vi vet at det ikke er noen teknisk grunn til å gjøre dette. Det er en politisk motivert skritt, fastholdt hun.

Avhengighet

Russland har de siste årene stått for om lag 40 prosent av gassleveransene til EU. Det har satt EU, og spesielt Tyskland, i en dyp avhengighet av Russland.

Nå anklages russerne for å strupe leveransene for å ramme europeisk økonomi. Samtidig har EU besluttet å kutte importen av russisk olje og kull for å straffe Russland for Ukraina-krigen.

Estlands økonomiminister Riina Sikkut sa foran tirsdagens energiministermøte at EU nå må sende et klart budskap til Russlands president Vladimir Putin om at Europa ikke lar seg utpresse.

– Vi vet at Russland bruker energi som et våpen, og Russland forstår at det blir en vanskelig vinter. Men Europa skal takle dette, sa hun.

Publisert