Rettsmaraton i gang: Økokrim mener Nordic Securities-gründerne holdt tilbake info

Tirsdag starter den omfattende rettssaken mot Nordic Securities-gründerne Endre Tangenes og Erik Egenæs. Den skal etter planen vare til midten av februar.

Endre Tangenes (t.v.) og Erik Egenæs startet Nordic Securities i 2009, samme år som dette bildet ble tatt.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Økokrim har tiltalt Tangenes og Egenæs for grovt bedrageri.

Påtalemyndigheten mener Tangenes og Egenæs har påført 39 investorer et tap på nesten 47 millioner kroner.

Både Tangenes og Egenæs nekter straffskyld, opplyser de i Oslo tingrett tirsdag.

Førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim sier påtalemyndigheten ikke anklager de tiltalte gründerne for å ha mislyktes med sine ambisjoner, eller for at prognosene ikke slo til.

– Det er lov å gå med underskudd, sier Stanghelle.

Stanghelle sier anklagene om bedrageri handler om at den informasjonen som ble gitt ikke ga en dekkende beskrivelse av den reelle situasjonen i selskapet.

– Det springende punkt i denne delen av tiltalen er at tiltalte unnlot å gi info som de fornærmede var berettiget å få, sier Stanghelle i retten tirsdag.

Hun kommenterer også hvorfor rettssaken etter planen vil vare til 18. februar. 

– Hovedgrunn til at saken tar lang tid er mange fornærmede og vitner, sier Stanghelle.

Avviser bedrageri

Advokat Anders Brosveet representerer Tangenes og Egenæs.

– Det er tatt ut en tiltale for bedrageri som ikke beskriver bedrageri. Den beskriver knapt at det ble gitt noen faktiske opplysninger som ikke stemte, sa Brosveet til E24 mandag denne uken.

Brosveet etterlyser at Økokrim konkretiserer hvilke faktiske uriktige opplysninger som har vært utslagsgivende for disse kjøpene. 

– Det at aksjehandler i unoterte papirer i ettertid viste seg ikke å være lukrativt er noe helt annet enn bedrageri, sier Brosveet. 

I alt fire tiltalte

Økokrim mener at Tangenes og Egenæs unnlot å fortelle om den høye risikoen forbundet med kjøp av aksjer i The Nordic Group (TNG), som var morselskap til Nordic Securities. 

Påtalemyndigheten mener også at de to gründerne lot være å gi andre vesentlige opplysninger, da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe aksjer i TNG.

– Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem som det er viktig å bekjempe, sa førstestatsadvokat Trude Stanghelle, som er påtaleansvarlig i saken, i en melding da tiltalen ble offentliggjort.

39 personer har tapt 46,7 millioner kroner på kjøp av TNG-aksjer da den senere ble tilnærmet verdiløs, ifølge tiltalepunktet mot de to gründerne som er tiltalt for grovt bedrageri.

Tangenes og Egenæs er sammen med to andre personer også tiltalt for å ha brutt god forretningsskikk etter verdipapirhandelloven.

Det skal ifølge Økokrim være grovt brudd på god forretningsskikk som skjedde gjentatte ganger. Ifølge påtalemyndigheten skjedde det ved å unnlate å påse at kundenes interesser og markedets integritet ble ivaretatt på beste måte.

Alle de fire nekter straffskyld på dette punktet, opplyser de selv i retten tirsdag.

I denne delen av tiltalen er det avgjørende hvorvidt de tiltalte anbefalte å kjøpe TNG-aksjer, påpeker Stanghelle. Den omfatter flere enn de 39 fornærmede i bedrageritiltalen. 

Stanghelle peker på interessekonflikter mellom de tiltalte og kundene, og på at den mest åpenbare er at selgerne vil selge dyrest mulig, mens kjøperne vil kjøpe billigst mulig. 

– Interessekonflikten forsterkes av at det ble betalt 15 prosent honorarer i Nordic, sier Stanghelle.

E24 har tidligere skrevet om hvordan Finanstilsynet har avdekket at honorarene gikk i taket i meglerhuset.

Advokatene Mikkel Toft Gimse og Pål Sverre Hernæs representerer de to andre personene. Advokatene hadde ikke ytterligere kommentarer før rettssaken begynner.

Finanstilsynet anmeldte

Det var Finanstilsynet som selv gikk til politianmeldelse av Nordic. I tilsynsrapporten fra 2017 viste tilsynet til det de mente var alvorlige og systematiske brudd på sentrale bestemmelser i verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk.

Nordic Securities fikk den nødvendige tillatelsen til å bedrive ordreformidling og investeringsrådgivning fra Finanstilsynet i 2010. E24 har tidligere omtalt at tilsynet i en rapport allerede året etter konkluderte med at meglerhuset brøt loven. 

Seks år senere ble konsesjonen trukket tilbake etter tilsynets rapport som førte til anmeldelsen.

Konklusjonen i den siste tilsynsrapporten var at styret og ledelsen i Nordic Securities hadde «grovt forsømt sin plikt» ved å ha manglende internkontroll. 

Det skal ifølge tilsynet ha skjedd ved å innta en «svært passiv rolle» til meglernes investeringsrådgivning og ved å «overhodet ikke» ha vurdert interessekonfliktene mellom Nordic Securities og morselskapet TNG. 

Tilsynet mener gründerne lett kunne har gjort en slik vurdering fordi de satt i styret, slik E24 har omtalt tidligere.

I 2019 endte et massesøksmål mot Egenæs, Tangenes og fem andre personer opp i et forlik. De syv personene var da saksøkt av 21 aksjonærer for 22 millioner kroner. Den gang ville ikke partene gå inn på detaljer i forliket.

Økokrim har forberedt en omfattende bevisførsel med et stort antall vitner og dokumentbevis.

– Tiltalen kommer som et resultat av en svært omfattende og krevende etterforskning med mange fornærmede, sa førstestatsadvokat Stanghelle i forbindelse med offentliggjøringen av tiltalen.

Publisert: