Investor Trond Mohn frifunnet etter erstatningskrav fra tidligere finansdirektør

Den tidligere finansdirektøren i Frank Mohn-konsernet, Tor Johannessen, mente Trond Mohn stod bak en svertekampanje mot ham.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

En slik svertekampanje er ikke bevist, kommer det frem i dommen fra Hordaland tingrett. I stedet må Johannessen betale sakens omkostninger for Mohn på 480.000 kroner.

Bergensavisen og DN meldte om dommen først onsdag ettermiddag. Dommen ble avsagt mandag etter såkalt forenklet domsbehandling.

Les også

Mohn avviste i retten at han hadde drevet noen svertekampanje

«Retten anser det som åpenbart at saksøkers krav ikke for noen del kan gis medhold, og avsier som begjært av saksøkte dom uten hovedforhandling», skriver retten.

Mohns advokat Arild Dyngeland i Schjødt ønsker ikke å gå inn på detaljer i saken overfor BT/E24.

– Jeg ser at retten har vært enig med våre anførsler. Det har vært mange spørsmål og mange problemstillinger. Retten har fulgt det vi han anført, sier Dyngeland.

Johannessens advokat Mette Yvonne Larsen har varslet over BT/E24 at hun vil kommentere saken senere onsdag ettermiddag.

Les også

Bakgrunn: Trond Mohn saksøkes av tidligere ansatt

Hevdet seg utsatt for svertekampanje

Grunnlaget for søksmålet mot Trond Mohn er en årelang konflikt med Tor Johannessen. Konflikten daterer seg tilbake til tidlig 90-tall, da Johannessen var finansdirektør i Frank Mohn-konsernet.

Johannessen fremmet i juni to erstatningskrav mot Trond Mohn. Det første kravet er for tapt arbeidsinntekt etter det han påstår er en svertekampanje utført av Mohn i finansmiljøet.

Den tidligere finansdirektøren hevder han ble gjort til syndebukk for de store rentetapene i Frank Mohn-konsernet i 1994 og tvunget til å si opp.

Kom aldri tilbake

Etter det Johannessens prosessfullmektige, Mette Yvonne Larsen, omtaler som en urettmessig fratredelse fra Frank Mohn-konsernet, skal Johannessen aldri ha kommet tilbake til toppen i norsk næringsliv, opplyser Larsen.

Videre krevde Johannessen erstatning for det han hevdet var et påtvunget salg av egne aksjer i Frank Mohn-konsernet tilbake til Trond Mohn.

Aksjer som ifølge Johannessen ville ha gitt ham en 2,5 prosents eierandel i Frank Mohn-konsernet på daværende tidspunkt.

Om Johannessen hadde fått rettens medhold for sitt krav og blitt tilkjent erstatning, ville det dermed potensielt kunne medføre en stor erstatningsutbetaling.

Frank Mohn-konsernet ble solgt til svenske Alfa Laval i 2014 for 13 milliarder kroner.

Mohn: – Tap på 230 millioner

I sin forklaring i retten i juni bestred ikke Mohn at Johannesen måtte gå.

– Han hadde vel egentlig ikke noe valg. Det var under press at han måtte gå av, sa Mohn under utspørring av Johannesens advokat Larsen.

Mohn forklarte at han opplevde at Johannesen begikk et tillitsbrudd i 1994. Frank Mohn-konsernet hadde tjent store summer i rentemarkedet i årene med Johannessen som finansdirektør, men ifølge Mohn ble det bestemt at konsernet skulle ut av obligasjoner innen Lillehammer-OL i 1994.

Ifølge Mohn ble dette kommunisert til Johannessen som en instruks.

– Vi var ikke klar over hvor eksponerte vi var utover våren og sommeren 1994. Da det ble klart at vi sto overfor et tap på 230 millioner kroner, synes vi det var forferdelig mye penger. Han gikk imot den beskjeden han hadde fått, fortalte Mohn.

Trond Mohns bror, Stein Mohn, og den profilerte eiendomsinvestoren Jarle Nordnes var blant vitnene som var kalt inn fra Johannessens side.

For Mohn var blant andre Øystein Stray Spetalen kalt inn.

Publisert: