Hydro-sjefen om råvareboomen: – Det har vært ekstremt

Norsk Hydro leverte sterke tall for tredje kvartal, drevet av høye metallpriser. Prisene fremover avhenger av energimarkedet, mener konsernsjefen.

Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim leverte sterke tall i tredje kvartal. Noe av årsaken er at høye energipriser har ført til nedstengt produksjon i Kina.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norsk Hydro leverte et justert brutto driftsresultat (ebitda) på rekordhøye 7,219 milliarder kroner i tredje kvartal, opp fra 3,1 milliarder kroner på samme tid i fjor.

Bakgrunnen for oppgangen er høyere priser på aluminium og høyere volumer, mens dyrere råvarer til produksjonen dempet tallene noe.

Markedet sendte først Hydro-aksjen opp, men på ettermiddagen tirsdag er aksjen ned rundt én prosent.

På bunnlinjen var oppgangen mer begrenset i tredje kvartal. Resultatet etter skatt ble på én milliard kroner, fra minus 222 millioner på samme tid i fjor. Oppgangen dempes av et papirtap på tre milliarder kroner knyttet til kontrakter ved London Metal Exchange og et valutatap på 622 millioner.

Sterkere fra Hydro etter prishopp

– Har jo vært ekstremt

Den siste tiden har veksten tatt seg opp globalt etter fjorårets coronakrise, og det har bidratt til forsinkelser i leverandørkjedene og oppgang i prisene på mange råvarer.

Aluminiumsprisen har den siste tiden steget til over 3.000 dollar per tonn, det høyeste prisnivået siden 2008.

Høye energipriser har ført til nedstengte anlegg i flere bransjer. For aluminiumsindustrien gjelder dette særlig Kina. Kuttene i kapasitet har bidratt til prishoppet den siste tiden, ifølge Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

– Det har jo vært ekstremt. Noe av det prisbildet vi har sett nå skyldes nedstengninger av kapasitet. Det har vært noe av problemet i aluminiumsindustrien i mange år, at det har vært for mye kapasitet, og lønnsomheten har vært for dårlig, sier Aasheim til E24.

– Det som har skjedd nå er at den energisituasjonen verden står i, både i Kina og Europa, er ekstrem. Det har ført til nedstengninger i Kina, for å sikre energisituasjonen for folk flest. Det har ført til et enda strammere marked, sier hun.

Prisen på aluminium har steget mye

Avhengig av energimarkedet

Aasheim peker på at verden skal gjennom et grønt skifte, og at det må bygges ut mer fornybar energi. Dette understreket også Det internasjonale energibyrået (IEA) i sitt veikart til nullutslipp fra tidligere i år.

Hvordan verden håndterer skiftet i energimarkedet blir også viktig for prisen på aluminium, påpeker Hydro-sjefen.

– Aluminiumsprisen er en refleksjon av kostnader. Vi tror jo at etterspørselen etter aluminium vil holde seg. Så er det da spørsmål om hvordan energiutviklingen skjer, sier Aasheim.

Hydros anlegg i Norge bruker mye strøm. Her har selskapet langsiktige kraftkontrakter, men Hydro trenger å fornye flere kraftkontrakter i utlandet i årene som kommer. Blant annet utløper en kontrakt i Slovakia neste år.

– Vi har sikret oss på lange kontrakter, men skal vi opprettholde den posisjonen vi har, må det mer fornybar kraft inn for vi skal kunne fornye kontraktene når vi er ute i markedet etter 2030, sier Aasheim.

Hydros justerte resultat per enhet

Sliter med å få tak i magnesium

Høyere priser på Hydros leveranser av aluminium og alumina dro isolert sett det justerte resultatet opp med 6,2 milliarder kroner i tredje kvartal. Dyrere råvarer trakk isolert sett ned det justerte resultatet med 2,4 milliarder kroner.

Noen varer er også vanskeligere å få tak i enn andre. Hydro-sjefen er særlig bekymret over tilgangen på magnesium og silisium. Selskapet har bare sikret seg tilgang til disse viktige innsatsfaktorene frem til første kvartal 2022.

– Det bekymrer hele verden, både aluminiumsindustrien og andre industrier som er avhengige av magnesium fra Kina. Det er jo et resultat igjen av den kraftrasjoneringen kinesiske myndigheter har gjort, som gjør at det blir trangt i døren, og prisene har gått kraftig opp, sier Aasheim.

– Vi har folk på bakken i Kina som jobber med disse leverandørene som vi har hatt et langsiktig forhold til. Jeg tror det blir veldig avgjørende hvordan Kina håndterer den energisituasjonen, slik at man kan komme tilbake og opprettholde også denne produksjonen, sier hun.

– Blir veldig spennende

Verdens forbruk av magnesium forsynes i dag i stor grad fra Kina, mens silisium produseres flere steder. Aasheim påpeker at Hydro tidligere produserte magnesium selv.

– Vi produserte jo magnesium i sin tid, i Canada, og la det ned fordi Kina utkonkurrerte det. Det er veldig lite magnesiumkapasitet i verden, men på silisium er det mer, sier Aasheim.

– Er det fare for at de høye råvareprisene ender med full stopp slik som i 2008, eller er forholdene annerledes denne gang?

– Jeg vil håpe at både Europa og Kina finner løsninger. Men energiskiftet kommer til å bli veldig viktig for den økonomiske utviklingen i verden. Det blir veldig spennende å følge med på, sier Aasheim.

Ser grønne muligheter

I det store bildet mener Hydro-sjefen at det grønne skiftet er en viktig mulighet for selskapet, som også satser tungt på hydrogen gjennom selskapet Hydro Havrand og fornybar energi gjennom Hydro Rein, og på batterier i et felles selskap med Panasonic og Equinor.

Hydros viktigste produkt er aluminium, og det er etterspurt av industrien det kan bidra til mer energieffektive biler og bygninger. Lettmetallet brukes også i infrastruktur, som for eksempel strømkabler og nett.

Hydro-sjefen håper også at kundene i større grad vil være villige til å betale ekstra for produkter med lavt karbonfotavtrykk, som Hydros aluminiumsprodukter Circal og Reduxa.

– Skal vi klare det grønne skiftet så trenger man mer materialer, og det er veldig spennende, sier Aasheim.

Publisert: