Britiske økonomer venter to doble norske rentehopp

Norges vil ikke bare heve renten med 0,5 prosentpoeng i juni, men også i september, tror økonomene i Capital Economics. DNBs sjeføkonom tviler: – Ikke grunn til å sjokkere norsk økonomi.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og hovedstyret i Norges Bank kunngjør den neste rentebeslutningen 23. juni.
Publisert Publisert

– Det pengepolitiske bakteppet har endret seg ganske mye de siste seks månedene, sier David Oxley til E24.

– Senest i fjor gikk debatten fortsatt over alt om inflasjonen var midlertidig eller ikke. Det endret seg veldig raskt. Hele det globale bakteppet har endret seg, sier han.

Den britiske økonomen i analysefirmaet Capital Economics venter at Norges Bank vil sette opp renten unormalt kraftig de neste månedene.

VENTER KRAFTIG RENTEHOPP: David Oxley i Capital Economics.

Først med 0,5 prosentpoeng i juni, og deretter et like stort hopp ved rentemøtet i september.

Norges Banks normale praksis er at renten settes opp med halvparten, 0,25 prosentpoeng.

Sentralbankens styringsrente er på 0,75 prosent og den har varslet at renten trolig skal opp ved det neste rentemøte i juni, pluss to ganger til i år.

Sjeføkonom tviler på dobbel renteheving

Høy inflasjon og oppgangstider i økonomien gjør at flere økonomer tror renten vil bli satt opp raskere.

SSB venter en dobbel renteheving i juni, men andre økonomer tror ikke Norges Bank vil gå så hardt til verks.

DNB Markets øker sin prognose etter at nye tall viste den sterkeste prisveksten siden 1988.

Norges Bank vil øke renten ved hvert møte frem til mars neste år, og toppen blir på 2,75 prosent neste juni, venter meglerhuset nå.

Norges Bank har et mål om å holde prisveksten på varer og tjenester nær to prosent, men de siste målingene har vært langt høyere.

Les også

SSB venter dobbel renteheving i Norge i juni

Men doble rentehevinger er lite sannsynlig, mener sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

– I Norge er allerede rentene på vei opp. Det er ikke som i USA for eksempel, der de inntil nylig kjøpte verdipapirer og stimulerte økonomien. Det har allerede vært sakket på gassen en periode. Og nå må det sakkes mer på gassen og gå over til brems i løpet av dette året i pengepolitikken.

– Men det er ikke grunn til å sjokkere norsk økonomi, som er veldig rentesensitiv, sier hun.

I USA har sentralbanken startet en kraftig opptrapping av renten for å få bukt med skyhøy inflasjon. Senest fredag kom nye, overraskende høye inflasjonstall.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB.

Haugland mener doble rentehevinger også vil være et brudd med Norges Bank sitt mønster med å være forutsigbar og øke rentene gradvis.

Norges Bank har sagt at den vil øke renten gradvis, blant annet på grunn av usikkerhet om hvordan husholdningene vil tilpasse seg.

– Det er ikke sånn at 0,5 prosentpoeng er utelukket, men jeg tror heller de vil ta mellommøtene i bruk, sier Haugland.

Norges Bank pleier å endre rentene på hovedmøtene, der det legges frem nye analyser. Det er fire slike hovedmøter i året, men også fire såkalte mellommøter.

– Argumentet enda sterkere i Norge

– Jeg tror det kan føres et sterkt argument for at pandemiens rentekutt ikke lenger kan forsvares i det hele tatt, sier Oxley.

Han påpeker at selv om Norges Bank skulle heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng i juni vil den fortsatt være lavere enn før pandemien.

– I normale tider er en renteheving på 0,5 prosentpoeng veldig aggressivt.

– Men Norges Bank og Riksbanken eksisterer ikke i et vakuum. Hvis du har sentralbanker andre steder som tenker at 0,5 prosentpoeng er passe, er argumentet enda sterkere i Norge gitt hvor stramt arbeidsmarkedet er, sier Oxley.

Han mener at Norges Bank må vurdere hvordan hyppige renteøkninger virker inn på husholdningene. Nordmenns høye gjeld og høye boligpriser har medført gjentatte advarsler fra Finanstilsynet.

– Men jeg tror ikke det vil være et problem på dette stadiet. Jeg tror det er mer et spørsmål om hvor renten når toppen.

– Jeg tror man også kan forsvare en renteheving på 0,75 prosentpoeng gitt dagens forhold, og oppgangen i olje- og gasspriser, sier Oxley.

Publisert