DNB skrev at boliglånskunder får «svært lav rente» – da reagerte Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet ba DNB om å dokumentere at deres rente er lav sammenlignet med konkurrentenes, eller fjerne formuleringen. DNB fjernet formuleringen.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB, uttalte i en DNB Nyheter-artikkel at bankens boliglånskunder har «svært lav» rente.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Forbrukertilsynet reagerte i fjor høst på nyhetsmeldingen DNB sendte ut etter at banken satt opp renten.

– Selv etter justeringen vil våre boliglånskunder fortsatt ha en svært lav rente, ble Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked, sitert på. Endringen kom etter at Norges Bank hadde foretatt første renteheving fra nullnivået som ble satt som følge av pandemien.

Det var ordene «svært lav» Forbrukertilsynet bet seg merke i. De mente at en gjennomsnittlig forbruker ville forstå formuleringen som at renten er lav i forhold til det som ellers tilbys i boliglånsmarkedet, og da lavere enn hva de fleste andre lånetilbydere kan gi.

«Basert på Huseiernes Landsforbunds rentebarometer ser det ut til at DNBs rente ikke er lav sammenlignet med renten fra de øvrige bankene oppgitt i rentebarometeret. Forbrukertilsynet ser derfor grunn til å stille spørsmål ved om påstanden om at DNB etter rentehevingen tilbyr en svært lav rente er riktig», heter det i brevet som E24 har fått innsyn i.

Forbrukertilsynets hovedkvarter ligger i Porsgrunn.

Forbrukertilsynet ba om dokumentasjon fra DNB på at bankens rente faktisk er «svært lav». Uten denne dokumentasjonen ville Forbrukertilsynet anse artikkelen som villedende markedsføring.

«I så tilfelle ber vi om at DNB endrer eller stanser den aktuelle markedsføringen snarest mulig, og at DNB i fremtiden frastår fra å benytte lignende formuleringen uten dokumentasjon.»

Les også

DNB-sjefen gir opp Sbanken hvis klagesak avvises

– Ut av sammenheng

To uker senere kom svaret fra DNB. Banken var ikke enig i Forbrukertilsynets vurdering og mente tilsynet tok setningen ut av sammenheng.

DNB viste til det øvrige innholdet i meldingen, der Ingjerd Blekeli Spiten også ble sitert på at vi nå «legger en historisk periode med nullrente bak oss», blant annet.

Banken argumenterte for at «svært lav rente» må leses i sammenheng med at renten fortsatt er svært lav sammenlignet med rentenivået i Norge historisk sett, ikke at det var en sammenligning mellom DNBs og andre bankers boliglånsrente.

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB.

Dokumentasjonen DNB la frem handlet derfor om nettopp det historiske rentenivået i Norge, ikke om hvor DNBs boliglånsrente plasserer seg i konkurranse med andre.

Les også

Rentehoppet fra i fjor høst økte DNBs netto renteinntekter med 1,5 milliard kroner sett over et helt år

Fjernet setning

Da DNB fikk svar igjen, hadde ikke Forbrukertilsynet beveget seg stort.

Myndigheten mente fremdeles at setningen om «svært lav rente» ville bli oppfattet av forbrukere som at DNB tilbyr en svært lav boliglånsrente sammenlignet med andre banker.

Dersom DNB mente å vise til at boliglånsrenten i det norske markedet ligger på et lavt nivå, burde teksten vært formulert på en annen måte, skrev Forbrukertilsynet, som dermed opprettholdt sitt standpunkt.

DNB Nyheter-artikkelen Forbrukertilsynet reagerte mot.

«Vi legger til grunn at DNB ikke kan fremlegge [etterspurt] dokumentasjon, og ber derfor om at DNB endrer eller fjerner den aktuelle meldingen på DNB Nyheter og fra øvrig kommunikasjon rettet mot forbrukere.»

Endelig svar fra DNB kom et par uker før jul i fjor. Banken hadde da fjernet setningen fra meldingen på DNB Nyheter.

«DNB bekrefter at DNB vil sørge for at lignende handelspraksis rettet mot forbrukere ikke gir et feilaktig inntrykk av DNBs boliglånsrente.»

Børsmeldingen, som nyhetsmeldingen tok utgangspunkt i, er ikke endret. DNB fikk bekreftet at Forbrukertilsynets innvendinger ikke dreide seg om denne. Banken hadde tidligere i korrespondansen argumentert for at en børsmelding har som formål å kommunisere med aksjemarkedet, og dermed ikke skal være omfattet av markedsføringsloven.

Tror de fleste forstår sammenhengen

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB forteller til E24 at de ikke var enig med tilsynet, men at de likevel valgte å justere ordlyden.

– I svaret til tilsynet har vi forklart at vi mener det er naturlig å lese det aktuelle sitatet i sin helhet, og at vi tror de aller fleste forstår utfra sammenhengen at vi mener at vi legger en periode med historisk lav styringsrente bak oss og går mot en normalisering.

– Synes dere Forbrukertilsynet driver med flisespikkeri?

– Forbrukertilsynet har en viktig jobb med å følge opp markedsføringslovens forbud mot villedende markedsføring. I dette tilfellet er vi ikke enig i Forbrukertilsynets forståelse av at deler av det aktuelle sitatet var villedende markedsføring.

– DNB forsikret tilsynet om at DNB vil sørge for at «lignende handelspraksis rettet mot forbrukere ikke gir et feilaktig inntrykk av DNBs boliglånsrente». Hva ligger i dette?

– Dette betyr det at vi vil være ekstra oppmerksomme på å tydeliggjøre hvilken sammenheng sitatene i artiklene på DNB Nyheter må forstås utfra, slik at vi kan unngå tilsvarende misforståelser knyttet til semantikken i fremtiden.

Publisert: