Equinor informerte ikke staten om beryktet partner

Olje- energidepartementet fikk aldri beskjed om hvem Equinor antok at sto bak den ukjente partneren i Angola. Det stiller både politikere og eksperter seg kritiske til.

Avtroppende konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre, har redegjort om Angola-saken i både 2016 og 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Equinor burde selvsagt ha varslet eierne sine om dette, og ikke først når media begynner å grave i saken. Vi forventer langt større grad av åpenhet fra Equinor enn dette, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

I september kunne Aftenbladet/E24 avsløre at Equniors mangeårige partner i Angola, oljeselskapet SSI 31, har vært delvis eid av det beryktede nettverket «88 Queensway Group».

Nettverket skal ha vært ledet av den svartelistede forretningsmannen Sam Pa, som siden 2014 har vært ilagt strenge sanksjoner av USA for ulovlig diamanthandel og støtte til diktatoren Robert Mugabe i Zimbabwe.

I en pressemelding fra myndighetene i Moskva i 2014 omtales Sam Pa (til venstre) som representant for China International Fund (CIF), et av Queensway-gruppens selskap, under signeringen av en samarbeidsavtale i forbindelse med utviklingsprosjektet «New Moscow».

Pa ble rapportert fengslet for korrupsjon i Kina i 2015, og det er ikke kjent hvor Pa befinner seg i dag.

– Sam Pa fridde systematisk til noen av verdens mest ondsinnede og korrupte regimer, og inngikk deretter hemmelige forretningsavtaler med dem, sa Financial Times-journalist og forfatter Tom Burgis, som har vært ledende i dekningen av Queensway-gruppen, til E24 tidligere i høst.

– Vestlige selskaper som har blitt med ham på disse forretningene har seriøse spørsmål å besvare, mente Burgis.

Fått info gjennom mediene

Equinor har sagt at de har hatt kjennskap til «antatt eierskap» i SSI 31, men ikke fått informasjonen bekreftet. Partnerne har produsert flere titalls millioner fat olje gjennom et felles skip, og deltatt på de samme møtene opptil flere ganger i året.

På blokk 31 i Angola har Equinor vært partner i over 20 år. BP er operatør på blokken.

På spørsmål fra E24 sier Olje- og energidepartementet (OED) at Equinor ikke har informert departementet om hvem de antok at eide partnerselskapet SSI 31.

– OED har ikke hatt annen kjennskap til dette enn det som har vært omtalt i media, skriver Peder Qvale, kommunikasjonsrådgiver i OED, i en e-post til E24.

OED står ansvarlig for å forvalte eierskapet til statens eierskap i Equinor. Staten er den desidert største eieren med 67 prosent av aksjene.

E24 har spurt OED om de er fornøyd med informasjonen de har fått fra Equinor om SSI 31. Departementet har ikke svart på spørsmålet.

Kommunikasjonsrådgiver Peder Qvale sier departementet vil følge opp Equinors arbeid med å avdekke eierskapet i SSI 31.

Les også

Equinor-sjefen om Angola-avsløringene: – Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak

Equinor har sendt to brev

SV-politiker Lars Haltbrekken er ikke den første i opposisjonen på Stortinget som har reagert. Aps energipolitiske talsperson, Espen Barth Eide, ønsket tidlig «å få klarhet i hva staten visste». Partikollega Martin Kolberg har sagt at det «absolutt er noe departementet bør ha informasjon om».

E24 har gjort flere forsøk på å få klarhet i hva Olje- og energidepartementet (OED) visste om det langvarige partnerskapet mellom Equinor og selskapet SSI i Angola.

OED har ikke kunnet vise til relevant kommunikasjon med Equinor utover et offentlig kjent brev fra 2016. Brevet fra Equinor nevner en ikke navngitt partner med ukjent eierskap, men er ellers blottet for detaljer.

På tidspunktet brevet fra Equinor ble sendt var Queensway-gruppens antatte leder Sam Pa allerede ilagt sanksjoner fra USA, og rapportert fengslet for korrupsjon i Kina.

OED bekrefter nå at det ikke har vært annen kommunikasjon med Equinor om SSI utover brevet fra januar 2016, før Equinor igjen måtte redegjøre for flere forhold i Angola, etter E24s saker i september 2020.

SV-politiker Lars Haltbrekken, som synes Equinor burde informert bedre, mener også OED burde forsøkt å få på det rene hva saken dreide seg om, da Equinor i 2016 fortalte at de hadde en partner med ukjente eiere.

– Ja, og OED bør ta en generell runde med Equinor om åpenhet, sier Haltbrekken.

Lars Haltbrekken (SV) og olje- og energiminister Tina Bru (H).

Ole Berthelsen, kommunikasjonssjef i OED, viser til at statens rolle overfor Equinor er å være eier, og at det å undersøke hvem som eier partnerselskaper er Equinors ansvar.

– Det er selskapets ansvar å operasjonalisere statens forventninger knyttet til selskapets arbeid med samfunnsansvar, herunder selskapsgjennomgang av samarbeidspartnere, skriver Berthelsen i en e-post.

Les også

MDG-topp: – Angola-saken er ekstremt alvorlig for Equinor

– Bør innføre krav

Flere norske forskere er også kritiske til Equinors håndtering.

Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo (UiO), mener Equinor burde informert OED bedre.

– Ja, det syns jeg. Hvis det skal være noe mening i å ha eierskapsmøter mellom departementet og Equinor, er det slike ting det må informeres om, sier Sjåfjell.

Beate Sjåfjell, professor ved Institutt for privatrett ved UiO.

– I en sak som denne er det fare for omdømmetap både for Equinor og den norske stat som hovedaksjonær. I verste fall har selskapet operert i strid med etiske normer for internasjonalt næringsliv.

Sjåfjell mener også at informasjonen burde vært gitt til en samlet generalforsamling.

– Prinsipielt bør generalforsamlingen få vite det hovedaksjonæren får informasjon om, sier hun.

UiO-professoren er generelt kritisk til Equinors oppfølging av eierskapet i Angola.

– Selskapet burde sørget for å få mer klarhet i dette. Det virker ikke som om de har hatt så god oversikt, sier Sjåfjell.

Les også

NHH-professor om Equinors partnerskap: – Kritikkverdig

– Equinor burde orientert

Tina Søreide, som er professor og korrupsjonsforsker ved Norges Handelshøyskole (NHH), er klar på at departementet burde vært bedre informert om eierforholdene i Angola-lisensen.

– Når statlig eide selskaper opptrer i situasjoner med høy risiko, samtidig som staten har tydelig krav om samfunnsansvar, virker det konsistent å kreve kjennskap til eierskap. I denne saken burde OED hatt kjennskap til eierskapet og Equinor burde orientert om det. Har det ikke vært slike krav tidligere, bør det innføres nå, sier Søreide.

Tina Søreide er professor og korrupsjonsforsker ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Hun viser til at staten i mange år har hatt forventninger om at selskaper med statlig eierandel tar samfunnsansvar og jobber mot korrupsjon.

– Å ikke vite identiteten til sentrale forretningspartnere innebærer risiko for at en partner betaler bestikkelser eller begår andre lovbrudd for å fremme det som er felles interesser. Dette kan føre til at man profitterer på korrupsjon eller gjør seg avhengig av korrupsjon uten å vite det, sier Søreide.

– Slik risiko er stikk i strid med kravene om å ta samfunnsansvar og gjøre en ekstra innsats mot korrupsjon. Vi må huske at terskelen for det straffbare ligger høyt – med høye beviskrav. Det er mange måter å oppnå korrupte fordeler på som man ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig for. Å opptre med en holdning om at «det man ikke kan straffes for er greit», vil lett innebære at man utnytter andre lands svake institusjoner og nører opp under korrupsjon, i stedet for å jobbe mot det, legger hun til.

– Betydelig grad av uro

Ivar Kolstad, førsteamanuensis i næringslivsetikk ved NHH, sier at statens eierskapsmodell skal skjerme mot politisk og opportunistisk styring av selskaper, og sikre at de drives på kommersielt grunnlag.

Ivar Kolstad er førsteamanuensis i næringslivsetikk ved NHH.

– Det er et paradoks at dette ikke har klart å skjerme oss for risikoen for å bli brukt politisk og opportunistisk av innflytelsesrike aktører internasjonalt.

– Det bør føre til betydelig grad av uro når man er til sengs med en partner man ikke kjenner, både for ledelse og eier. Eier bør forvente å få tilgang til vesentlig ny informasjon i saken, sier Kolstad.

Les også

– Forventer at Equinor gjør sitt ytterste for å unngå å komme i en lignende situasjon

– Viser særlig aktsomhet

Equinor har tidligere sagt til E24 at de mener de har vært åpne om utfordringer med skjult eierskap hos den aktuelle partneren, overfor Olje- og energidepartementet.

Equinor har vist til det tidligere nevnte brevet fra 2016, der konsernsjef Eldar Sætre skrev at de det ikke var offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som var endelig eier av en av partnerne på blokk 31 i Angola. Sætre nevnte ikke navnet på selskapet, men skrev at Equinor viste særlig aktsomhet, for å unngå at noen fikk «en utilbørlig fordel».

Mer informasjon ga ikke Equinor til OED før 30. september i år. Da sendte selskapet en redegjørelse til OED, etter E24s saker om støtte til et forskningssenter som stadig ikke er bygget, og over 290 millioner kroner til «sosiale prosjekter» som Equinor ikke vet hva er brukt til.

I brevet fra 30. september i år skriver Equinor til OED at de har gjort «regelmessige og grundige undersøkelser» for å finne ut av eierforholdene i SSI 31:

«Vi har tidligere hatt ubekreftede opplysninger om mulig eierinteresser, og har løpende håndtert og vurdert risiko vi har hatt kjennskap til. Det antatte aktørbildet (...) er også omtalt av media i flere tilfeller gjennom årene og har understreket behovet for aktsomhet», står det i brevet.

Equinor skriver i brevet at de konkluderte med at det har vært «forsvarlig» å fortsette samarbeidet med SSI 31, da Equinor ikke har dekket kostnader, betalt eller mottatt penger fra SSI, og Equinors vurdering er at SSI kom inn i lisensen på «markedsmessige betingelser».

– Vi er åpne om utfordringene

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, er blitt gjort kjent med kritikken i denne saken, og holder fast ved at «Equinor har vært åpne om utfordringene med skjult eierskap».

Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, mener selskapet er åpne om utfordringene med skjult eierskap.

Han viser til de to brevene til OED i 2016 og september 2020, at media «en rekke ganger» har skrevet skrevet om skjult eierskap hos Equinor-partnere, og at Equinor har tatt opp temaet i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Haaland sier videre at Equinors virksomhet i Angola er skjer i henhold til «all relevant antikorrupsjonslovgiving i Angola, Norge, USA og Storbritannia», og at de jobber aktivt for større åpenhet rundt eierstrukturer i bransjen.

– Vi gjør integrity due diligence (IDD) av våre samarbeidspartnere og i tilfeller hvor det er uklarhet rundt eierskap utviser vi særskilt aktsomhet for å unngå at det blir gitt noen utilbørlig fordel til slike selskaper og sikrer at all aktivitet foregår på rent kommersielle vilkår.

Har samarbeidet med Queensway før

Selskapet SSI 31s koblinger til Queensway-gruppen går gjennom selskapet China Sonangol. China Sonangol skal imidlertid ikke lenger være blant eierne i SSI 31, har E24 fått opplyst.

Ifølge Paulo Pizarro, en av sjefene i SSI, kvittet selskapet seg med China Sonangol for å forbedre ryktet sitt. E24 har ikke klart å få tak i dokumentasjon på at China Sonangol har solgt seg ut, men også Equinor har opplyst at de har fått samme informasjon.

Equinor har tidligere vært direkte partner med China Sonangol i Angola, på en blokk 38 der Equinor var operatør. Dette ble omtalt i en større dokumentar i Dagens Næringsliv i 2014, der også koblingene mellom China Sonangol og Sam Pa ble omtalt.

Ifølge Olje- og energidepartementene finnes ingen korrespondanse mellom Equinor og departementet om China Sonangol, utover de to brevene nevnt tidligere i denne saken.

E24 har spurt om Equinor mener de har gitt god nok informasjon til Olje- og energidepartementet om selskapene SSI 31 og China Sonangol.

Equinor har ikke svart på spørsmålet.

Kan droppe nytt samarbeid

I et intervju med E24 tidligere i høst, sa kalt avtroppende konsernsjef Eldar Sætre Angola-sakene for «ubehagelige», og sa at selskapet tenker annerledes om «sosiale bidrag og at vi skal kjenne eierskapene til våre samarbeidspartnere i dag».

Etter at E24 stilte spørsmål til Equinor om et samarbeid med det angolanske selskapet Acrep, som ble inngått tidligere år, informerte Equinor Olje- og energidepartementet om at de vil trekke seg fra samarbeidet med mindre de får bekreftet at to selskaper med ukjente eiere ikke lenger er blant aksjonærene i Acrep.

Publisert: