Olsen spår enda høyere boligpriser

Norges Bank øker anslagene på boligprisveksten. Nå venter bankens prognosemakere en prisvekst på 3,7 prosent i år og 5,2 prosent neste år.

Illustrasjonsbilde fra Tromsø.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det kommer frem i Norges Banks pengepolitiske rapport. Den legges frem torsdag, samtidig med avgjørelsen om å holde renten uendret på rekordlave null prosent.

Norges Bank venter at boligprisene skal vokse med 3,7 prosent i år, mens den i juni ventet 2,7 prosent vekst.

Neste år venter banken 5,2 prosent vekst, mot et anslag på fire prosent for fire måneder siden.

Sentralbankens utsikter har variert mye etter coronakrisen (se figur lenger nede i saken). I mai trodde banken at boligprisene ville falle i år, og kuttet renten til null prosent for første gang i historien.

Bare én måned senere snudde bankens prognosemakere og mente at boligprisene ville stige i år, etter en sterkere utvikling i boligmarkedet og lavere ledighetstall enn ventet.

Krevende år for prognosemakere

«Lavere renter og den midlertidige lettelsen av boliglånsforskriften, som varer ut september, kan ha stimulert boligmarkedet mer enn vi la til grunn», skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport.

«Den høyere betalingsviljen for bolig kan også ha sammenheng med økt bruk av hjemmekontor og at forbruksmulighetene har vært begrensede», skriver banken.

Tror ikke kjøperne er irrasjonelle

Norges Bank har gjort analyser som antyder at boligprisveksten de siste 20 årene særlig kan forklares med høyere inntekter og lavere renter.

«Lavere utlånsrenter anslås å kunne forklare omtrent en tredjedel av
boligprisøkningen over perioden», skriver Norges Bank.

«Analysen viser at boligprisene neppe er drevet opp av irrasjonelle boligkjøpere som byr prisene opp til uholdbare nivåer. Det reduserer isolert sett faren for et markert prisfall», skriver banken.

Den utelukker likevel ikke prisfall, hvis husholdningene mister inntekter eller rentene øker markert. Det kan i så fall skape problemer for næringslivet og bankene, ved at folk strammer inn livreima og kutter i forbruket, påpeker Norges Bank.

Gjeldsbelastningen vil øke fra et allerede høyt nivå, tror banken.

«Vi venter at kredittveksten tar seg noe opp den nærmeste tiden. Det skyldes høyere omsetning og priser i boligmarkedet og økende kjøp av andre eiendeler som dels gjeldsfinansieres», skriver Norges Bank.

Kan fyre opp gjelden

Norges Eiendomsmeglerforbund er fornøyde med at renten ser ut til å bli liggende lavt frem til andre halvdel av 2022.

– Det er bra for boligmarkedet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en kommentar.

– Samtidig er det en viss risiko for at lave renter fyrer opp boligprisene og folks gjeld, spesielt i Oslo-regionen hvor tilbudssiden er lavere enn normalt og renten får sterkere gjennomslag, sier han.

Geving tror innstramninger i boliglånsforskriften fra fjerde kvartal vil dempe noe av effekten av lave renter, spesielt i Oslo fordi bankene har mindre fleksibilitet i utlånene der enn ellers i landet.

– Det er likevel stor usikkert om hvordan en strammere utlånspraksis vil påvirke den sterke etterspørselen etter boliger som preger dette markedet, sier Geving.

Venter økte boliginvesteringer

Økt boligprisvekst og høyere nyboligsalg gjør at Norges Bank også oppjusterer anslagene sine på boliginvesteringene fremover.

Fortsatt tror de at investeringene faller i år, men mindre enn tidligere antatt. Banken venter 5,7 prosent lavere boliginvesteringer i år enn i fjor.

I 2021 skal imidlertid boliginvesteringene øke igjen, tror banken.

Se hvordan nordmenns boliglånsrente har endret seg den siste tiden.

Rentekutt
Publisert: