NHO-rapport: – Krisen er foran oss

I en ny rapport fra NHO varsler rundt én av fem bedriftsledere at de tror krisen for norsk næringsliv vil forverres. NHO-sjefen frykter tusenvis kan miste jobbene sine.

REDDE FOR LEDIGHET: Konserndirektør Even Aas i Kongsberg-Gruppen (t.v.) og NHO-sjef Ole Erik Almlid fremmer to krav som kan bidra til å snu den negative utviklingen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi opplever dessverre at det har fått feste seg et inntrykk av at krisen er på vei over. Selv om frisører og andre som på kort sikt mistet jobben en tid i vår, er tilbake på jobb, så er viktige markeder fortsatt helt nede. Vi frykter at tusenvis av jobber, som ikke kommer tilbake, vil forsvinne det kommende året, sier Ole Erik Almlid.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) legger tirsdag frem sitt økonomibarometer for 3. kvartal. Det er alarmerende.

3014 bedriftsledere er spurt, blant annet om hvordan de vurderer fremtidsutsiktene det neste året.

Her er hovedfunnene:

  • Pessimismen råder fortsatt; samlet forventer 18 prosent en forverring av markedssituasjonen de neste seks til 12 månedene.

Det er det nest laveste tallet siden målingen startet i 2009, bare slått av 2. kvartal i år, da store deler av Norge ble stengt ned i vår. Da svarte samlet 26 prosent at de ventet en forverring.

– Vi hadde håpet at utsiktene så lysere ut. De gjorde nok det i sommer, men etter høstens nye smitteutbrudd og stadig store problemer i internasjonale markeder, så er næringslivet vårt fortsatt veldig pessimistiske, ja, faktisk mer pessimistisk i høst enn de var på det verste under oljekrisen i 2015–2016, sier Almlid.

– Tallene kan tolkes som litt positive; det ser ut som om bunnen er nådd og at optimismen er litt på vei opp igjen?

– Husk at vi måler mot en tid i vår da det en kort periode var over 400.000 uten jobb. Jeg har stor respekt for frisører, men nå er det andre som har større utfordringer. Håret vokser hele tiden og de vil alltid ha jobb. Det er mye verre for vår leverandørindustri; maritim sektor, verftene og utstyrsleverandørene.

– Hjørnesteinsbedrifter

– De nyter godt av oljepakken som gjør at oljeselskapene igjen vil investere, siste synliggjort av Equinors Breidablikk-satsning, som blant annet gir Aker Solutions en 2,5 milliarder kroners kontrakt?

– Problemet er at det bare er noen få store verft som ser ut til å nyte godt av det, ikke så mange av de små og mellomstore verftene og leverandørene. Det dreier seg om sentrale hjørnesteinsbedrifter langs hele kysten vår, som ikke får fylt opp ordrebøkene sine. Ryker de, så ryker også arbeidsplassene for godt.

Vi møter NHO-sjefen og styreleder i Maritimt Forum; konserndirektør Even Aas i Kongsberg-Gruppen, ved havna i Oslo, hvor norske varer skipes ut av landet.

– Norge er det eneste landet som har en komplett maritim klynge og opplever nå at det nesten ikke kommer nye bestillinger. Det skyldes krisen i Norge, men også i de internasjonale markedene, sier Aas.

– 20000 jobber

Han sier det dreier seg om 20000 jobber som kan forsvinne de neste årene.

– En ny rapport fra Menon viser at hver femte ansatt innen maritim sektor står i fare for å miste jobben de neste 2-3 årene. Fra 86 000 i inngangen til 2020, til 66 000 ved utgangen av 2022.

Han og NHO-sjefen samler seg bak to felles krav:

– For det første må myndighetene forserer bygging av planlagte skip, blant annet mineryddere til Sjøforsvaret, sier Almlid.

– For det andre må legge til rette for å oppgradere de 90 båtene som opererer på oljefeltene i Nordsjøen - til grønne løsninger. Disse to tingene vil både bidra til mer aktivitet, sikre arbeidsplasser og det grønne skiftet, sier Aas.

Se oversikten

Forventningsbarometeret viser at de akutte problemene først og fremst finnes innen Luftfart, transport, sjøfart og reiseliv.

Her er bedriftsledernes vurdering:

* Innen luftfart venter de en 75 prosent forverring av markedssituasjonen de neste seks til 12 månedene.

* Transport 63 prosent, sjøfart 57 prosent og reiseliv 54 prosent.

– Det er dramatiske tall. Det jobbes med pakke for reiseliv og vi forventer at regjeringen kommer med en pakke for luftfart og transport, hvor virksomhetene i realiteten har stanset opp, sier NHO-sjefen. 

– For tidlig å si

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier 2020 har vært krevende for næringslivet, hvor regjeringen har lagt frem flere krisepakker.

– Det er for tidlig å si om det blir konkurser og oppsigelser, men regjeringen følger situasjonen og gjør tilpasninger i virkemidlene for å bidra til at slike negative konsekvenser ikke skal bli for omfattende.

Hun sier regjeringen blant annet har fremmet flere krisetiltak rettet mot aktivitet i maritim næring og utvikling av grønn skipsfart.

– I revidert nasjonalbudsjett og i den tredje krisepakken ble det blant annet vedtatt en verftspakke på til sammen 744 millioner kroner. Dette skal bidra til nye oppdrag til både verft som bygger fartøy og utstyrsleverandører.

Publisert: